Jak pohodlně se vám po více než půl roce sedí v rektorském křesle?

Mám velkou radost z lidí, jimiž jsem obklopený. Všichni si zde uvědomují, že v těchto těžkých časech musíme táhnout za jeden provaz. Je to provařená fráze, leč pravdivá. Trochu jsem se bál, že pozice rektora na mne bude příliš… vznešená. Není tomu tak, práce mne opravdu baví a svou misi nadále vnímám jako smysluplnou.

Jakou vizi pro Janáčkovu akademii múzických umění máte?

Chtěl bych, abychom byli komunikativní, moderní, otevřenou institucí. Po covidu se nejen jedinci, ale i instituce logicky uzavřeli do sebe. Proto nyní musíme jakoby znovu navazovat partnerské vztahy. A to i v zahraničí. Už na tom pracujeme. Jednou z priorit rovněž je, aby zaměstnanci měli lepší mzdy. Jsou totiž až hanebně nízké.

Co se vám doposud povedlo?

Velkou radost mám třeba z nového prorektora pro vnější vztahy. Od listopadu u nás nastoupí rovněž nový expert na vnější vztahy. Povedlo se také připravit i schválit nový etický kodex, který je tak vnitřním předpisem. Věci kolem iniciativy Nemusíš to vydržet (iniciativa za korektní chování pedagogů vůči studentům a studentkám - pozn. red.) problémem zkrátka byly a mohou být i nadále. Vytvořili jsme proto rámec, v němž je můžeme řešit.

Co se dále dočtete?

Jak Petr Michálek zpětně hodnotí hru Ovčáček čtveráček.

Zda dopadla na Janáčkovu akademii energetická krize.

Co přispává k tomu, že akademii opouští skvělíé herci.

Jakým kulturním počinem oslaví akademie své 75, výročí.

Zmínil jste covid. Kultura jím byla jednou z nejpostiženějších oblastí. Jak ony dva roky její tvář změnily?

Studenti tím určitě hodně trpěli. Hra na klavír nebo dramaturgie se online zkrátka učit nedá. Na druhou stranu jsme nyní schopni pružněji reagovat. Covid ale také ukázal, že kultura je naprosto nezbytná.

V čem?

Kultura v krizích hraje velkou roli. Lidé ji potřebují. Použiji jiný příklad: aktuálnější než covid je válka. Naše univerzita jasně podporuje Ukrajinu i ukrajinské studenty. V těchto časech je potřeba si tím spíš připomenout, co bráníme. Zda svou ledničku, nebo svou kulturu a jazyk. A já bych rád, abychom nezapomínali, že bráníme svou kulturu a že kultura může přispět k tomu, aby se taková zvěrstva jako na Ukrajině do budoucna neděla na našem území.

Herečka Jana Gazdíková.
Zemřela Jana Gazdíková: v Městském divadle Brno ztvárnila na sto různých postav

Jak k tomu může přispět?

Jsem přesvědčen, že kultura je tím, co lidem připomíná, jaké jsou naše morální hodnoty a proč stojí za to je zachovat a bojovat o ně. A že je pro ně občas i nutné něco obětovat. A ony hodnoty za tu oběť stojí. Ostatně totalitní režimy vždy vstupovaly do estetických kategorií. Diktátoři vědí, že mohou skrze umění šířit totalitarismus. Tyrani z něj mají zároveň strach, proto třeba pálení knih v nacistickém Německu. Kultura má schopnost zvěrstvům bránit, vzburcovat nás, probudit to dobré; rozvíjet empatii, otevírat diskuzi, nabízet prostor různým názorům. A dívat se občas na svět očima toho druhého je mimořádná hodnota.

Jak vnímáte rozhodnutí Ústavního soudu, který zamítl stížnost kardinála Duky na hry Olivera Frljiče, v nichž rozebírá například zneužívání dětí kněžími, kde herci naznačují orální sex na soše Jana Pavla II. nebo obsahují scénu, kdy herec sestoupí z kříže a předstírá znásilnění muslimské ženy?

Zcela otevřeně: postoj pana kardinála mne hodně mrzí a vůbec mu nerozumím. Jsem zastánce svobody umění. Ta je stěžejní. Můj životní postoj je liberální. V divadle tím spíš. Nařizovat co se smí a co nesmí říkat opravdu není můj svět.

Co se dále dočtete?

Jak Petr Michálek zpětně hodnotí hru Ovčáček čtveráček.

Nebude ho trochu mrzet, že současný prezident a jeho okolí brzy skončí?

Má v pozici rektora čas ještě na psaní?

I vy máte na kontě provokativní tvorbu. Konkrétně Ovčáček čtveráček. Jak zpětně hru samotnou i humbuk kolem ní hodnotíte?

Záznam hry je stále dostupný na Dramoxu, což je takový divadelní Netflix. A dodnes se na něj dívá hodně lidí. Čili je to evidentně stále živé téma. To mne samozřejmě těší. Cílem totiž nebylo udělat si studentskou srandu z jedné postavičky, ale ukázat pohledem našeho zlínského kolektivu na naprostou absurditu jednání prezidentské kanceláře. Například kolem kauzy s vyznamenáním pana Bradyho, na kterou si dnes už bohužel moc lidí nevzpomene (Prezident Miloš Zeman odmítl vyznamenat Jiřího Bradyho kvůli setkání tehdejšího ministra kultury Daniela Hermana s Dalajlámou - pozn. red.). Nynějším pohledem mi celá ta situace přijde až směšná.

KDO JE PETR MICHÁLEK

Narodil se 27. dubna 1977 v Hradci Králové.

Kromě rodinného života rád běhá, prochází se se psem, čte a píše.

Jeho oblíbeným autorem je Haruki Murakami.

Oblíbeným režisérem je Michal Dočekal.

Rektorem JAMU je Michálek od února letošního roku.

Jak to myslíte?

Pro nás to byl tehdy opravdu iniciační moment, který nás ponoukl hru Ovčáček čtveráček vytvořit. V perspektivě dnešního problémů je to až bolestná drobnost. Přitom tehdy pro nás jednání prezidentské kanceláře byla naprosto za hranou. Je smutné sledovat, o kolik mil se ta hranice posunula.

Z hlediska autora divadelních her: nebude vás trochu mrzet, že současný prezident a jeho okolí brzy skončí?

Občanský postoj určitě stojí nad uměleckou tvorbou. Mrzet mne to tedy rozhodně nebude. Ostatně na jednu stranu je i smutné, že nám prezidentská kancelář poskytla tolik munice, abychom Ovčáčka čtveráčka mohli vytvořit. Popravdě bychom byli raději, kdyby tomu tak nebylo.

Milan Kundera.
Milan Kundera se vrací do Brna. A veze s sebou literární poklad

Máte v pozici rektora čas ještě na psaní?

V tomto jsem polevil. Ale pevně věřím, že postupem času se k psaní vrátím. Na stole mám tři pěkné projekty, ale zrovna teď na ně není úplně čas. Tím spíš, že jsem si vymyslel a rozjel soukromý podcast s názvem Kam jdeš? To také bere čas. Ale ano, chci psát.

Máte rád provokativní divadlo?

Mám rád divadlo živé. To, které mne nutí přemýšlet, je výzvou pro optiku, jíž nahlížím na určité věci. Na chvilku zapomenout na sebe sama a být něčím stržen. Provokativní bych úplně neřekl. Živé, současné je vhodnější výraz. Divadlo má budit emoce. Nejhorší je totiž takové představení, na které zapomenete cestou domů.

Co se dále dočtete?

Jak na Janáčkovu akademii dopadá současná energetická krize?

Jak rozvoji brněnské kultury pomůže Janáčkovo kulturní centrum?

Akademie slaví pětasedmdesát let. V neděli vyvrcholí oslavy. Na co se lidé mohou těšit?

Jak na Janáčkovu akademii dopadá současná energetická krize? Vysoké školy si pohrávaly s myšlenkou online výuky…

Školy od toho ustupují. I ty, které to neřeší tak intenzivně jako my. Do online výuky rozhodně nejdeme. Úsporná opatření ale máme. Například omezíme některé otevírací doby. Udělali jsme také audit ohledně všech elektronických zařízení. Řešíme i věci jako provozy ledniček, počítačů a podobně. Uskromnit jsme museli i formu přijímacích zkoušek. Budou se soustředit v budovách, kde by se muselo topit tak či onak.

Kultura měla problémy s finance i bez energetické krize..

Peníze jsou v kultuře největším problémem. Je až absurdně podfinancovaná. Je to dlouhodobý stav. Problém tkví v tom, aby umělci ke své práci ještě nemuseli shánět další zaměstnání, aby se vůbec uživili. Pokud chtějí zvedat kvalitu toho, v čem jsou jedineční a mimořádní, musí tomu zkrátka věnovat veškerou energii. V tom je slabina naší republiky. Máme tu obrovské talenty, kteří se ale na svou práci nemohou soustředit. To je hrozná škoda.

Televize Nova natáčí nový seriál Sex O´Clock.
V Brně se bude natáčet seriál Sex O’Clock. Zahrají si v něm Švandová či Révai

Přesto všechno se Janáčkově akademii múzických umění pravidelně daří produkovat brilantní herce. Čím to?

Domnívám se, že je to městem Brnem jako takovým. A teď nemám na mysli kampaně typu Brno magické, Brno kouzelné. Do toho bych se nepouštěl. Je to zkrátka město Janáčka, město kultury, kde ji lze najít na každém kroku. Umělec se zde na svou tvorbu může soustředit více než například v rychlé Praze. Tím pádem nabízet kvalitnější výuku a i absolventy.

Jak rozvoji brněnské kultury pomůže Janáčkovo kulturní centrum?

Nesmírně. Pokud mám správně informace, bude centrum totiž kromě filharmonie přístupné i nezávislým umělcům. A ti v Brně bují. Je naprosto fantastické jak moc. Jako představitel umělecké školy to samozřejmě vítám a věřím, že už tak vysokou kulturní úroveň Brna centrum povznese ještě výš. Brno si takový prostor určitě zaslouží.

Akademie slaví pětasedmdesát let. V neděli vyvrcholí oslavy. Na co se lidé mohou těšit?

Oslavy vyvrcholí v neděli slavnostním koncertem od sedmnácti hodin v Besedním domě. Koncert bude opravdu perličkou v tom smyslu, že se tam propojí obě dvě fakulty, pedagogové, zaměstnanci i studenti. Všichni jsou součástí pěveckého sboru. Moc se na to těším.

S čím byste chtěl, aby studenti z Janáčkovy akademie odcházeli?

Aby měli talent rozvinutý na profesionální úroveň a věděli, jak jej využít. Mým velkým přáním je zlepšovat jejich schopnost se kulturní džungli neztratit. To se samozřejmě dělo už před mým příchodem a já hodlám v nastoleném trendu pokračovat. Vidím tam prostor pro zlepšení a budeme se tomu určitě věnovat.