Cíl má i po několika dekádách v úřadu stále jediný. „Přál bych si, aby byla diecéze i nadále živým organismem. Tvoří ji mnoho lidí a cesta každého z nich je jedinečná,“ říká biskup Cikrle.

Jak hodnotíte více než třicet let v biskupské službě?

Co se povedlo nebo naopak nepovedlo, budou většinou hodnotit příští generace, protože i zdánlivě povedené věci se někdy ukáží jako nešťastné. A naopak.

Co bylo a zůstává účelem vaší služby?

Především jsem si přál pomáhat kněžím v jejich službě. A také jsem hned na začátku stanovil dvě priority pastorační péče. Těmi jsou starost o rodinu a farnost. A považuji je za stále aktuální.

Stal jste se nejdéle působícím brněnským biskupem od založení diecéze. Co to pro vás znamená?

Určitě dotek Boží důvěry. Ale abych byl upřímný, nezabývám se tím, dívám se dopředu.

Jaký okamžik biskupské služby hodnotíte jako nejintenzivnější?

Nejsilnější mezníky ve službě biskupa jsou většinou velmi niterné. Z vnějších zážitků to byla určitě návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009, které se účastnilo přes sto dvacet tisíc poutníků od nás i ze zahraničí.

Co je naopak nejnáročnější součástí?

Služba biskupa je mnohovrstevnatá, na jedné straně má být kazatelem a pastýřem, současně i úředníkem a manažerem. Musí nějak zvládnout všechno, i když principy práce jsou rozdílné a nalézání míry obtížné. Sám jsem mnohem raději pastýřem než úředníkem.

Církev za vašeho působení otevřela mnoho kaplí nebo koupila obchodní centrum. Jaké investice dále plánujete?

Diecéze se připravuje na dobu, kdy musí být hospodářsky soběstačná. Rozumné investování prostředků z restitucí je strategie pro její finanční zabezpečení. Budeme se snažit využívat možnosti, které se objeví.

Poté, kdy biskup dosáhne věku pětasedmdesáti let, musí se úřadu vzdát. Budete sloužit dál?

Na takové úvahy ještě není správná doba. Pětasedmdesáté narozeniny jsou věkem, kdy každý farář i biskup vkládá svou budoucnost do rukou nadřízeného. Abdikaci jsem papeži Františkovi zaslal a jsem připraven přijmout jakékoliv rozhodnutí. Základní je, že biskup, po přijetí abdikace papežem a kladném rozhodnutí, neodchází do penze, ale opouští úřad.

Jak se vám spolupracuje s vaším pomocným biskupem?

S otcem Pavlem Konzbulem, kterého jsem světil na jáhna, na kněze i na biskupa, se mi spolupracuje velmi dobře a myslím, že se i dobře doplňujeme.

Umíte si jej představit jako vašeho nástupce?

Umím, ale nerozhoduji o tom.

Jaké máte plány v následujících měsících a letech?

Zůstávají stejné, pracovní diář mám zaplněný. Až papež definitivně přijme mou rezignaci, chci být plně k dispozici svému nástupci.