Zázemí je určené rodinám studentů a zaměstnanců Vysokého učení technického, které prchají před válkou na Ukrajině. „Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím upraví vedení Kolejí a menz podle doporučení Českého červeného kříže, aby vyhovovaly specifickým potřebám. Stejně tak na místě vznikne výdejna jídel z menzy, ta se v areálu totiž nenachází,“ uvedla Tereza Kadrnožková z centra komunikace univerzity.

Ukrajinští student, kterých je na brněnské technice téměř tři sta, také získají stipendium, které jim má posloužit jako podpora pro pokračování v studiu za ztížených okolností.

Fotografie z nakládání vlaku, odjezdu pražské části soupravy do Přerova na randez-vous s brněnskou částí a pak z vykládky vlaku.
Obrovská pomoc pro Ukrajinu: dobrovolníci v Brně napytlovali 25 tun uhlí

Na válku na Ukrajině dnes zareagovala i Mendelova univerzita v Brně a vypověděla smlouvy s ruskými a běloruskými univerzitami. Škola z těchto zemí nebude ani přijímat nové studenty, do Ruska a Běloruska také nebude vysílat ani svoje zaměstnance nebo studenty. Studenti z Ruska a Běloruska, kteří na univerzitě aktuálně působí, mohou studium dokončit. „V situaci agresivního porušení míru v Evropě a nerespektování mezinárodních smluv, mezinárodních závazků, lidských životů a práva na sebeurčení svobodných a demokratických států ze strany je zapotřebí dát jasně a rázně najevo, že takové chování do civilizovaného světa nepatří," uvedl zastupující rektor Mendelovy univerzity v Brně Robert Plaga.

Vysoká škola se zároveň zapojila do pomoci Ukrajině. „O víkendu jsme ubytovali na našich kolejích první maminky s dětmi, které utekly před válkou z Ukrajiny. Další rodiny se nám už hlásí ať už přes studenty nebo pedagogy. Na kolejích v Brně a v Lednici máme v tuto chvíli asi sto volných míst pro uprchlíky," doplnil Plaga.