Ředitel informoval zaměstnance o přesunu na krátké poradě začátkem dubna. Podle předsedkyně školské rady Jarmily Hnidákové Peckové jsou však důvody pro přesun, které jim ředitel představil nedostatečné.

„Neposkytl žádný projekt sestěhování, ani doklad o dodržení hygienických podmínek při takto velkém navýšení počtu studentů v budově, ani ekonomické výhody. Nevíme, kde tam jsou volné prostory a učebny, ani co se bude dít s uvolněným místem na Pionýrské. Nedal nám prostor pro diskuzi a nadále s námi o tom odmítá mluvit,“ sdělila Pecková.

V petici se zdůrazňuje, že přesun výrazně zhorší kvalitu výuky. Prostory na Kotlářské podle petičního výboru nevyhovují prostorově ani kvalitativně. Petici již předali zřizovateli školy, tedy Jihomoravskému kraji. Ten však rozhodnutí o přesunu nechává zcela na řediteli školy.

Ředitel školy Jiří Haičman odůvodnil sloučení snížením počtu studentů školy oproti loňskému roku. Podle něj to také prospěje chodu školu. „Někteří vyučující učí na obou místech, přecházejí a musí se na to myslet při sestavování rozvrhu. Máme dvojí porady, pořád přebíháme sem a tam. Po sloučení můžeme společně řešit třeba maturity a absolutoria a navzájem si pomáhat,“ odůvodnil Haičman.

Podle něj škola po uvolnění prostorů na Pionýrské ušetří až dva miliony korun ročně. O tom, co bude s volnými místem, prý rozhodne zřizovatel.

Na podněty od petičního výboru pracovníci hygieny už dvakrát posuzovali zda prostory na Kotlářské vyhovují. „Oficiální vyjádření bychom měli dostat příští týden, ale řekli nám, že nenašli žádný problém,“ sdělil Haičman.