„Od Tepláren Brno se předpokládá, že postavíme horkovodní napaječ o délce dvaačtyřicet kilometrů a takzvané závleky. To znamená jakým způsobem budeme z Bosonoh teplo dál rozvádět po Brně," říká v rozhovoru generální ředitel městské společnosti Petr Fajmon.

Co musíte nachystat, aby se horkovod mohl začít stavět?

Prvním krokem bude okamžitá práce na dvou smlouvách, abychom naplnili dohodu o spolupráci. Jedna je smlouva o budoucí dodávce tepla, kde chceme popsat veškeré parametry dodávky, naše povinnosti, závazky, dodat cenové ujednání. Druhá smlouva bude o výstavbě. To znamená, kdo co postaví, v jakém čase, v jakém předpokládaném harmonogramu. Od Tepláren Brno se předpokládá, že postavíme horkovodní napaječ o délce dvaačtyřicet kilometrů a takzvané závleky. To znamená jakým způsobem budeme z Bosonoh teplo dál rozvádět po Brně. Jelikož hodláme přepojovat poměrně velké množství plynových kotelen a budeme je konvertovat z plynu na horkou vodu, musíme tam postavit výměníkové stanice. Během jedné možná dvou topných sezon je následně přepojíme.

Přečerpávací stanici horkovodu. Ilustrační snímek.
Stavba horkovodu z Dukovan do Brna. Dodávky tepla mají začít už roku 2030

Projekt bude stát devatenáct miliard korun. Větší část budete platit vy. Jak se to potom projeví na cenách koncového tepla?

U financování předpokládáme tři zdroje. První jsou peníze tepláren, druhý dotace, třetí pak úvěry. Už nyní vedeme řadu jednání se spoustou institucí. Co se týká ceny tepla, tu jsme hodnotili ve velkém dokumentu v podnikatelském záměru. Tak jak to je napočítané, došlo by k velké stabilizaci ceny tepla. Cena, co nám vychází nyní, by byla hodně pod úrovní té, kterou máme nastavenou pro tuto topnou sezonu.

V rozhovoru se dále dočtete:
- Kolik pozemků bude pro horkovod potřeba?
- Lze využít stávající infrastrukturu?
- Co se zatím udělalo v souvislosti s projektem?
- a další zajímavosti…

Se kterými obcemi se bavíte o možném napojení na horkovod?

Hlavní jednání jsme vedli s panem starostou Oslavan. Oslavany mají svoje malé tepelné hospodářství, jsou tam tepelné rozvody a asi by měly jednoduché napojit se na horkovod. Naším cílem je připravit velmi dobře organizovaný marketing a medializaci toho projektu, abychom dokázali jednotlivé starosty navštívit a představit jeho přínosy. Tohle bude práce letošního roku.

Stavební ruch u Tomkova náměstí v Brně. Snímek z 10.2. 2023
Letní uzavírky a oprava mostu na D1: přečtěte si přehled omezení v Brně a okolí

Máte představu, kolik pozemků bude potřeba získat pro horkovod?

Majetková příprava bude velmi náročná. Bavíme se o více jak tisícovce pozemků. Jsou to stovky majitelů. Budeme to muset velmi pečlivě připravit a začít na tom pracovat. Chceme se inspirovat tím, jak to bylo při stavbě Temelína. Chci se potkat s těmi firmami, uděláme si nějakou analýzu a pak se rozhodneme, jak postupovat, abychom to udělali co nejrychleji a co nejlevněji.

Lze využít na horkovod z Dukovan do Brna už existující infrastrukturu?

Část infrastruktury je hotová. Jsou to dva tunely. Konkrétně v brněnské Bystrci. Jeden tunel je hotový celý, druhý je vyhloubený zhruba z dvaceti procent, tam budeme muset pokračovat. Předpokládáme, že valná většina horkovodu povede klasicky někde v poli, v zemině. Uděláme tam poměrně velkou zemní rýhu, kam umístíme předizolované potrubí. Víme, že jsou tam dvě řeky, tam vybudujeme potrubní most. Nicméně obavy nemáme. Od roku 2010 jsme v Brně začali s projektem pára – horká voda a vyměnili jsme zhruba už sedmdesát kilometrů potrubí na hlavních ulicích. Máme projekční oddělení, investiční techniky.

Jaderná elektrárna Dukovany. Ilustrační foto.
Posun v projektu horkovodu z Dukovan: Teplárny Brno a ČEZ chystají smlouvu

Máte indicie, že by mohl nastat v některém místě problém?

Zatím ty informace nemáme.

Co jste na projektu horkovodu udělali do nynějška?

Podpisem memoranda jsme se zavázali, že ustanovíme pracovní týmy, které prozkoumají několik věcí. První, jestli to vůbec lze postavit. Tým přišel s tím, jakým způsobem to udělat, jaká by měla mít trubka dimenze, kolik tepla jsme schopní odebrat, jaké opatření se musí udělat na straně elektrárny. Další tým dělal na ekonomice projektu. Porovnávali jsme ceny tepla z plynu, aby projekt byl konkurenceschopný. Další tým dělal na podnikatelském záměru, ten schválilo představenstvo společnosti na podzim loňského roku a deklarovalo, že je proveditelný.

Budete se snažit stavět vaše části zároveň?

Abychom projekt urychlili, budeme se snažit dělat spoustu věcí paralelně. Nyní projektujeme jeden závlek, který vede z Vídeňské ulice přes Jihlavskou k Bosonohám. V následujících letech předpokládáme, že přepojíme Bohunice a Starý Lískovec na horkou vodu a zároveň chceme napojit i Fakultní nemocnici Bohunice. A zároveň začneme projektovat i druhý závlek, který povede přes Bystrc směrem na Královo Pole.