Kromě převleků z ulic zmizí také letáky, katalogy, tabule, vlajky či reklamní dopravní prostředky, které stojí na veřejném místě. „Smyslem nařízení není reklamu na veřejně přístupných místech zcela zakázat, ale omezit některé její formy, které obtěžují hlukem, světelnými efekty případně i obsahem,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Nově schválené omezení začne platit od prvního července v brněnském Starém Lískovci, Bohunicích, Brně-jihu, Brně-severu a historickém jádru města.

Úpravu regulování reklamy iniciovali představitelé Brna-středu zejména kvůli jádru města. „Vizuální smog je v historické části města opravdu velmi rušivý a některé reklamy jsou navíc nevkusné. Chtěli jsme, aby reklama měla styl. Regulace ale není nijak omezující například pro podnikatele,“ uvedl starosta městské části Vojtěch Mencl.