„Na vojenskou školu mohou někteří přijít s tím, že ihned budou bojovat na frontě a zachraňovat lidi. Tady je to ale o přípravě a studiu," říká rektor, který je uznávaný odborník na dělostřelectvo.

V pátek se na Univerzitě obrany konalo slavnostní vyřazení absolventů a zároveň promoce. Kolik studentů školu opustí a kam zamíří?

Vyřazovali jsme absolventy vojenských oborů. Studenti bakalářských programů pokračují na magisterské studium. Magistři odcházejí s částí bakalářů k útvarům do praxe. Čeká je tvrdá práce u armády a vstupují do světa, který je pro ně zatím relativně neznámý. Civilní studenti se připravují pro potřeby bezpečnosti státu.Rektor brněnské Univerzity Brno Bohuslav Přikryl.

Kde civilní studenti nacházejí uplatnění?

Většinou jsou to úřady státní správy zaměřené na bezpečnost, krizové štáby na hejtmanstvích a část z nich odchází do příbuzných oborů, jako je krizové řízení. Uplatňují se i v zahraničí. Mají základy pro práci v oblasti ekonomiky a managementu.

Je přechod z vojenského studia do služby v armádě náročný?

Ani ne. Absolventi mají čtyři atributy, které je odlišují od studentů veřejné vysoké školy. My jim poskytneme stejně kvalitní vzdělání, takže mají stejnou teoretickou základnu. Součást našeho vzdělání je i silná jazyková příprava, protože vojáci působí v mezinárodním prostředí. Třetí atribut je fyzická zdatnost. Naši studenti musejí plnit stejná kritéria jako ostatní vojáci v ozbrojených silách, po škole proto plynule navážou. Čtvrtá oblast je výchova. Snažíme se je formovat i jako občany. Aby byli schopní vnímat demokratické hodnoty a zároveň byli připravení je bránit.

Brno je proslulé bohatým studentským životem, spojeným s alkoholem a různými výstřelky. Vaši studenti si také chtějí užít zábavu. Řešíte často kázeňské přestupky?

Občas řešíme takové prohřešky, které dělá každý student. Kdyby je nedělal, musel by být svatý. Nejsou tu žádné výrazné excesy, ale samozřejmě komunita studentského města určitým způsobem jejich chování ovlivní.

Jaký je zájem o studium na vaší škole?

Velký. Jsme výjimeční tím, že nepřipravujeme absolventy pro trh, ale přesně podle potřeb armády. Určitá místa se uvolní a my doplňujeme důstojnický sbor. Podle toho přijímáme studenty. U vojenských oborů je zájem mnohonásobně větší, než naše kapacita. Největší je u atraktivních oborů, jako jsou letci nebo průzkumníci. Letos je poměr přijatých k přihlášeným asi jedna ku čtyřem, a to jde o slabší ročník. U civilního studia máme dané, že tu můžeme mít nanejvýš třetinu civilních studentů z celkové kapacity školy. Jsme v první řadě škola, která připravuje vojáky pro ozbrojené složky.

Proč vůbec civilní studenty na univerzitě máte?

V devadesátých letech se brány armády otevíraly a vznikala civilní kontrola i na ministerstvech obrany nebo vnitra. A univerzita začala přijímat i civilní studenty jako prvek kultivace a vzájemného ovlivňování.

Kolik máte ve vojenském studiu dívek a jak úspěšné jsou?

Mladé ženy mají zájem do armády vstupovat a je jich asi dvacet procent. Je to dané i možností jejich uplatnění. Všichni absolventi se stanou veliteli nebo vedoucími týmů. Žena musí být schopná zvládnout velet mužské skupině a musí mít respekt. Na to je při studiu připravujeme. Někdo si může myslet, že dívky jsou v některých oblastech v nevýhodě, ale když si porovnáte výsledky studentů, není poznat, jestli jde o muže nebo ženu.

A není složité se v mužském oboru prosadit na vyšší pozice?

Díky tomu, že se ztotožní s vojenským povoláním ještě při studiu, počítají s tím, že je to celoživotní profese. I díky tomu jsou ženy v armádě úspěšné, stanou se třeba pilotkami. Máme i kapitánky, podplukovnice a plukovnice. Jsou často motivovanější než muži.

Nezažívají studenti ze začátku vystřízlivění ze svých romantických představ, které o vojenském studiu měli?

Očekávají, že vojenská škola je jiná, ale problém je podobný jako u všech ostatních vysokých škol. Studenti mají své představy a ty jim pak nemusejí vyjít. Na vojenskou školu mohou přijít s tím, že ihned budou bojovat na frontě a zachraňovat lidi. Tady je to ale o přípravě a studiu. Profesní výcvik není dominantní. Studium je náročné. Zvláště v prvních ročnících, kdy musejí zvládnout hodně teorie. Ale odchodů máme o něco méně než na jiných univerzitách, protože studenti přeci jen počítají s tím, že jdou na vojenskou školu a co to obnáší.Kdo je Bohuslav Přikryl.

V současnosti univerzita využívá v Brně několik budov. Existuje plán na stavbu kampusu, který ale před časem odsunul ministr obrany Martin Stropnický. Co to pro školu znamená?

Náš cíl nebylo stvořit velký kampus a do něj univerzitu přestěhovat. Chtěli jsme získat prostory, které nyní postrádáme. Je to například velkokapacitní aula k promocím, která by se dala přeměnit na velkou přednáškovou a konferenční místnost. Chtěli jsme postavit to, co nám chybí. Také jsme si přáli centrální knihovnu, teď jsou její části rozprostřené po městě. Zbytné prostory může poté armáda prodat nebo je využít k něčemu jinému. Chápu, že rozpočet není neomezený a ministerstvo obrany přehodnotilo priority. Z diskuzí, které jsme vedli, si ale nemyslím, že je projekt mrtvý, jen dočasně odložený. Hledáme náhradní řešení. Například získat peníze z evropských fondů, což jsme si vyzkoušeli už na kasárnách Šumavská.

Jak jste na tom s využíváním těchto zdrojů?

V předcházejících letech jsme díky vstřícnosti ministerstva školství získali dotaci na jednu budovu, která má zrekonstruovaný vnější plášť a nové vybavení. Vytvořili jsme špičkové laboratoře zaměřené na problémy konstrukce zbraní nebo tribodiagnostiku, což je obor zabývající se třením a opotřebením. Požádali jsme loni o další projekt a letos jsme začali s další rekonstrukcí.

Ministr vnitra kritizoval vysoký rozpočet univerzity, který je podobně vysoký jako u škol s mnohem větším počtem studentů. Jak nepoměr vysvětlit?

Vojenští studenti jsou vlastně vojáci z povolání. Na vyučování chodí v uniformách a na praktický výcvik mají polní výstroj. A také dostávají základní plat. A to pak částka na jednoho rychle naskakuje. Jde o specifické vzdělání, na které potřebujeme speciální laboratoře a techniku, což navyšuje náklady. Naše vzdělání je dražší, ale ve srovnání s podobnými školami ve státech NATO náš rozpočet vychází dobře.

Čekají univerzitu nějaké změny? Ministr naznačoval převedení některých oborů pod Vysoké učení technické nebo propouštění.

Situace se stabilizovala a ministrovi jsme doložili, jaké jsou naše ambice a vzdělávací strategie, a že dodržíme úspory naplánované už v minulých letech. Spíš naopak jsme začali o těchto otázkách lépe diskutovat.Rektor brněnské Univerzity Brno Bohuslav Přikryl.

Které absolventy po vás armáda nyní chce?

V první řadě důstojníky s obecnějším vzděláním. Kvůli tomu, že se snižují počty vojáků z povolání, nemáme tak širokou základnu s jednotlivými typy specializací. Obecněji vzdělaný voják pak lépe prochází kariérou. Profesní příprava se snižuje na nezbytně nutný rámec. Základní požadavek je, aby měli schopnost lidi vést. Liší se to od managementu, který učí lidi řídit, telefonovat nebo vyřídit papírování. Armáda potřebuje především důstojníky, kteří umějí lidi přesvědčit a dokáží s nimi dosáhnot určitý cíl.

Lze říct, které jednotky české armády mají v zahraničí největší prestiž?

Historicky jsou to jednotky, které působí v ochraně proti zbraním hromadného ničení, v biologii, toxikologii. Dnes už se do zahraničí neposílají výlučně chemici, ale jsou to spíš všechny specializace, ve kterých jsou české jednotky ceněné jako dobří vojáci.

Před několika týdny zahynulo v Afghánistánu pět českých vojáků. Jak to zapůsobilo na prostředí univerzity?

Škola to vnímala velmi citlivě. Máme tu vojáky z povolání, kteří působili na misích, a jsou tu studenti, kteří se připravují na vojenské povolání. Je to tragédie, která vojákům pomohla uvědomit si složitost jejich povolání a pochopit riziko, do kterého jednou mohou jít, a zodpovědnost, kterou jednou budou mít za lidi, které tam povedou. Vnímali jsme to citlivě, jsou to kolegové. Rozhodli jsme se na slavnostním vyřazení absolventů držet minutu ticha a uctít spolubojovníky.Rektor brněnské Univerzity Brno Bohuslav Přikryl.

Co vám proletělo hlavou, když jste se o jejich smrti dozvěděl? Začal jste si třeba zjišťovat jména padlých?

Nešlo o jména. Byli to padlí vojáci, takže moje první myšlenka byla, že je to strašné neštěstí. Nenapadlo mě se zajímat, kdo přesně to byl. Situace je nyní složitá i pro jejich jednotky. Nemám ale morální právo ani vlastní zkušenost z podobné mise, abych mohl hodnotit, jak přesně to zapůsobilo na jejich kolegy.

Jak se studenti připravují na zvládání misí ve válečných oblastech?

Připravujeme vojáka pro široké spektrum situací, aby mu stačilo jednoduché školení pro konkrétní prostředí, kam má vyrazit. Snažíme se také poučit ze situací, které v těch oblastech mohou nastat, a studenty na ně připravit.

Proč jste se rozhodl pro vojenskou kariéru?

V naší rodině, kam moje paměť sahá, nikdo kariérní voják nebyl. U mě to byla náhoda, když mě náboráři oslovili na střední škole.

Neměl jste zejména v prvních letech pochyby, jestli to bylo správné rozhodnutí?

Pochyby má každý. Byla to změna. Například mi ostříhali vlasy, které jsem do té doby nosil po ramena. Nikdy ale nebyly tak silné, abych to vzdal.

Jste odborník na dělostřelectvo. Co vás zaujalo zrovna na této oblasti?

Původně jsem chtěl studoval tankoautomobilní směr na vojenské akademii. Jeden z mých prvních velitelů byl dělostřelec. Respektovali jsme ho jako neformální autoritu, a navíc nám uměl obor správně popsat. Dělostřelci, to jsou bohové války, říkal. Když se tohle dalo dohromady, rozhodl jsem se jít touto cestou a drží mě to dodnes. Tento princip pozitivních příkladů bychom chtěli prosazovat i na univerzitě.