Budova nového hlavního železničního nádražív Brně s nástupišti a osmnácti kolejemi. Veřejná prostranství a objekty po jeho severní a jižní straně. Přestupní terminál městské hromadné dopravy, autobusové nádraží. Podobu toho všeho určí architektonická soutěž vyhlášená v pondělí.

Vypsali ji zástupci magistrátu a Správy železnic. Jde o nejrozsáhlejší soutěž v historii země. „Brno bylo stavbě centrálního nádraží několikrát velmi blízko, ale historické události projekt vždy odsunuly na později. Nyní už je takřka pozdě a bez vyřešení železničního uzlu a jeho okolí se neposuneme dál,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Tři části nádraží

Vyhlašovatelé chtějí získat komplexní návrh řešení oblasti u řeky Svratky jižně od centra. „Prostor se dělí na drážní těleso, přednádraží a zanádraží. Železnici vymezují mosty přes Svratku a Plotní ulici. Na území naváže rozvojová lokalita Trnitá. Nádraží bude železniční i autobusové a povedou k němu dvě nové tramvajové tratě,“ přiblížil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Architektonická soutěž na nové nádraží
- Zástupci města a Správy železnic soutěž vyhlásili včera.
- Přímo v ní osloví autory hlavních nádraží ve Vídni, Amsterdamu a Berlíně.
- Porota vybere z těch, kteří se přihlásí kromě oslovených, devět soutěžících.
- Dvanáct autorů návrhy rozpracuje. Do detailů je dostanou šanci dokončit čtyři účastníci vybraní porotou.
- Práce čtyř finálních soutěžících porotci vyhodnotí v červnu příštího roku.
- Vítězný návrh určí podobu hlavního železničního nádraží a jeho širokého okolí.

Nádraží v nové poloze pojme výrazně víc spojů než stávající uzel. Díky umístění na sedm metrů vysokém mostě nevytvoří bariéru mezi severní a jižní částí lokality.

Dopravní uzel v budoucnu obklopí městská čtvrť Trnitá s bydlením pro deset až patnáct tisíc lidí. „Vznikne jedno z nejmodernějších nádraží v Evropě. Návrh zásadně ovlivní rozvoj Brna. Dopad projektu je v historii města srovnatelný jen s odstraněním hradeb v druhé polovině devatenáctého století,“ řekl městský architekt Michal Sedláček.

Soutěž má na starosti jeho kancelář. „Vyzveme do ní tři zahraniční architektonické ateliéry, které mají zkušenosti s velkými dopravními stavbami. Soutěžní porota vybere ze zaslaných portfolií dalších devět soutěžících,“ řekl Sedláček.

Rozhodnou v červnu

Přímou výzvu k zapojení do soutěže dostanou tři zahraniční autoři, kteří navrhli nové hlavní železniční uzly ve Vídni, Amsterdamu a Berlíně. Ze dvanácti soutěžících nakonec vybere porota čtyři, kteří své návrhy dopracují do větších detailů. Vyhodnotí je v červnu příštího roku.

O přesunu nádraží na jih se v Brně diskutuje desítky let. Někteří s ním nesouhlasí. „Současné nádraží se nachází v ideální poloze. Není potřeba jej nikam přesouvat, potřebuje pouze opravu,“ řekl třeba Jaroslav Švenda, který do Brna dojíždí za prací.