Zaměstnanci společnosti Inženýrské stavby Brno zrekonstruují přes čtyři sta metrů kanalizačních stok a přes dvě stě metrů přípojek. „Začátek prací je naplánovaný na devětadvacátého dubna," upřesnil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Cílem prací je podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové zlepšení odtokových poměrů kanalizační sítě a kvalitnější zásobování pitnou vodou. „Pravděpodobně bude nutné udělat menší přeložku vodovodu ze Žižkovy ulice. Rekonstruovat by se měly vodovodní řady v Masarykově od ulice Žižkovy po Benešovu," upřesnila Vaňková.

S několika dotazy k plánované výstavbě lanovky se na brněnské zastupitele obrátili obyvatelé Brna na úterním zasedání.
Odpor proti lanovce v Brně: Malá domů pro sponzora, ohrožení zvířat, zní kritika

Společnost, která má práce na starost, předložila nabídkovou cenu přes pětačtyřicet milionů korun bez DPH. Modřice uhradí cenu jednadvacet milionů korun za rekonstrukci kanalizace.

Na opravy kanalizace a vodovodu naváže podle modřického webu obnova povrchu silnice, chodníků a parkovacího stání, položení infrastruktury pro optické kabely a rekonstrukce plynovodu. Stavba bude rozdělená na dva úseky.