Přejezd se světelnou signalizací má řešit problém křížení plánovaného obchvatu a vzletového prostoru u tuřanského letiště. „Podobný přejezd je známý třeba na Gibraltaru a na Korfu. Navíc si myslím, že takové řešení je nejekonomičtější a nejjednodušší,“ uvedl tuřanský místostarosta Miroslav Dorazil. Dříve než za čtyři roky podle něj obchvat stát nemůže.

Podle odborníků z Centra dopravního výzkumu je však podobné řešení nevhodné. „Světelná signalizace má sloužit především k organizaci dopravy. Pokud ji ale budeme využívat tam, kde není na první pohled zřejmé, proč má řidič zastavit, budeme tím zakládat na nebezpečný předpoklad, že řidiči nebudou světelné značení dostatečně respektovat i jinde,“ upozornila ředitelka divize dopravního inženýrství centra Veronika Valentová.

Obchvat Tuřan
•Varianty obchvatu projednávají zástupci města, kraje i brněnského letiště.

• Obchvat v původní trase kříží ochranná pásma brněnského letiště.

• Problém má vyřešit řízení dopravy semafory. Řidiče by světla zastavila v případě vzlétání letadla.

Pro zajištění bezpečnosti automobilové i letecké dopravy s návrhem na semafory nesouhlasí ani zástupci Jihomoravského kraje. „Kvůli zajištění bezpečnosti nejen silničního, ale především leteckého provozu ji jednoznačně odmítli,“ uvedla krajská mluvčí Monika Brindzáková.

K dalším možnostem výstavby tuřanského obchvatu patří také jeho zahloubení do země, aby nebránil leteckému provozu. „Další varianty rozpracováváme a projednáme je se zástupci Jihomoravského kraje a Letiště Brno,“ dodal mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

O výstavbu obchvatu zástupci letiště stojí. „Ochranného pásma letiště jsme si vědomi a společně hledáme nejvhodnější řešení. Semafor je pouze jednou z projednávaných možností. Je třeba znát výhody a nevýhody všech možností, aby bylo možné kvalifikovaně rozhodnout,“ uvedla mluvčí letiště Kateřina Pichalová.