„Jelikož ulice lemuje lokalitu Vojtova, kde se mimo jiné našel příkop krátkodobého vojenského tábora římské armády z období markomanských válek, doufali jsme, že i v Grmelově zachytíme důkaz tábora,“ zmínila Lenka Sedláčková ze společnosti Archaia. Objevený příkop je podle ní ale spíše pravěký, byť se jeho přináležitost k táboru nedá vyloučit.