Dřív žadatelům stačilo požádat si o příspěvek od města ve výši 1425 korun a poplatek za odpad zaplatit až do konce května. Nyní si žádost podají do šedesáti dnů od zakoupení jízdenky, v této lhůtě však musí uhradit i částku za odpad. „Stávaly se situace, že řádově stovky žadatelů o dotaci nesplnily podmínku mít uhrazený poplatek za odpad do 31. května kalendářního roku a městu následně vznikaly náklady na jejich upozornění," uvedla Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu. Chtějí tím eliminovat počet dlužníků.

Loukotová doplnila, že ke změnám přistoupili i proto, aby zamezili čerpání dotace více žadateli na základě poplatkové povinnosti k nemovitosti. „Po uhrazení jednoho poplatku za nemovitost podávalo žádost o dotaci na šalinkartu více spoluvlastníků této nemovitosti," sdělila.

Nově si elektronickou předplatní jízdenku mohou cestující koupit i pro zóny navazující na základní 100 a 101. „Dřív byla v elektronické formě pouze předplatní jízdenka pro zóny 100 a 101, protože v dalších nebylo patřičné vybavení ke čtení těchto karet. Od loňského 1. července ale celý integrovaný systém těmito zařízeními disponuje," vysvětlila Loukotová.

I na takové roční předplatní šalinkarty přitom získají zájemci příspěvek od města. „Lidé, kteří například bydlí v Brně, kde platí za odpad, a pracují v Modřicích, kupovali jízdenku pro zóny 100 a 101, na kterou žádali o dotaci, a následně dokupovali papírový kupón pro zónu 510. Aby si takhle nepořizovali dvě elektronické jízdenky, když už ta možnost existuje, dotační podmínky jsme aktualizovali v tom smyslu, že se příspěvek vztahuje na jakoukoli předplatní základní roční nepřenosnou elektronickou jízdenku zahrnující zóny 100 a 101," nastínila Loukotová s tím, že možnost se může podle zkušeností dopravního podniku týkat nižších stovek cestujících.

Konec front na výměnu. Studenti si koupí šalinkartu už jen online 

Studenti už nemusí stát frontu na výměnu papírové předplatní šalinkarty. „Od ledna už je studentům od osmnácti do šestadvaceti let neprodáváme. Mohou si koupit pouze jízdenku elektronickou. Je to pro ně jednodušší i pohodlnější," řekla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Podle ní už se stejně většinou touto cestou vydávají sami od sebe. „V roce 2019 bylo kolem sedmi tisíc studentských uživatelů
elektronických šalinkaret, v roce 2020 už kolem pětadvaceti tisíc," porovnala Tomaštíková. Studenti tak už vůbec nemusí na pobočku dopravního podniku.

Šalinkartu mohou mít na platební kartě, na anonymní kartičce, která není vázaná na bankovní účet, v hodinkách nebo mobilu. I k ověření statutu studenta dojde online. „Úplné zrušení papírových šalinkaret v tuhle chvíli neplánujeme. Studenti jsou ale skupina, která k elektronické jízdence nejblíž," zmínila Tomaštíková.

Najdou se však i takoví, které zrušení papírového jízdného mrzí. Například Jiřího Zoufalého. „Protože jezdím do školy přes Mendlovo náměstí, tak jsem si studentskou šalinkartu mohl koupit kdykoliv. Prodej šalinkarty pouze online mi proto příliš nevyhovuje a změnu nevítám. Spíš by mi vyhovovalo ponechání možnosti koupit si papírovou, ale zároveň i nabídnutí možnosti pořídit si ji online," poznamenal.