Skokan skřehotavý upřednostňuje v České republice nadmořské výšky do 200-300. Maximální výška, do níž vystoupí, je 515 metrů nadmořské výšky. Skokan je druh vodní, relativně teplomilný, vyskytující se v České republice jak pomalu tekoucích, tak stojatých vodách, převážně v nižších polohách. Obývá širokou škálu biotopů, často se vyskytuje ve velkých rybnících, řekách, kanálech a jezerech. (zdroj www.amphibia.webzdarma.cz)