Po pětaosmdesáti letech dělníci opotřebenou střechu sundali a klempíři nyní dokončují novou. „Do ní pro budoucí generace uložíme nové dvě kovové schránky. Bude v nich informační článek o Bosonohách. Případný nálezce najde i korunu a padesátikorunu a dále bankovky, stovku a tisícovku. Přidáme také jedno a deset Euro," vyjmenoval bosonožský kronikář Vladimír Koudelka.

Do kovové schránky přidají organizátoři také poselství od brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho nebo dopis od nejstaršího bosonožského obyvatele Jana Čoupka. „Součástí bude také úterní vydání Brněnského deníku Rovnost. Až se schránka znovu otevře, tak si lidé přečtou článek o bosonožské kapli," doplnil Koudelka. Schránky do nové kupole kaple vloží organizátoři ve středu v devět hodin ráno. Novou střechu vyzvedne na kapli autojeřáb v pátek.

Nyní klempíři dokončují oplechování nové střechy. „Ta nás vyjde na přibližně 450 tisíc korun. Tři sta tisíc získáme z ministerstva kultury, sto přijde z Jihomoravského kraje," informoval troubský farář František Koutný, který v bosonožské kapli slouží mše. Zbytek případných výdajů doplatí městská část Bosonohy.

Kupoli z kaple sundali dělníci na konci září. „Tušili jsme, že ve špici najdeme schránku se starými dokumenty, ale nebyli jsme si jistí. Ty nové dáme na původní místo, a to do špice pod kříž v báni," upřesnil polohu nových schránek farář Koutný.

Kapli svatého Floriána postavili dělníci v roce 1713 v místě starší kaple stejného zasvěcení. „O více než sto let později ji přestavěli a rozšířili. V roce 1860 dělníci nahradili dřevěnou zvonici kaple zděnou," přiblížila historii bosonožské kaple historička Milena Flodrová.

Právě tři plány na stavbu kaple z tohoto roku našli místní ve starých schránkách. Přiložené tam byly také další písemné dokumenty z roku 1860. Všechny nálezy nyní zkoumají historici.

STŘECHA PADALA DOLŮ

Do dnešní podoby dělníci kapli přestavěli na začátku dvacátého století. Ještě několikrát ji potom opravovali. Střechu pak naposledy rekonstruovali v roce 1931. V dochovaných zápisech ve schránce se o ní lidé rovněž dočtou. „V textu je zmíněno, že o opravě střechy se rozhodlo na podzim roku 1930. Bosonožský kostelník Josef Gabriel tehdy bosonožské obecní radě řekl, že plech na věži kaple již je tak špatný, že padá dolů. Rada následně jednomyslně schválila sedm tisíc korun na opravu věže," vyčetl Koudelka z původního materiálu.