Co touhu po alkoholu nejčastěji spouští?

Důvodů, proč lidé pijí, je celá řada. Někdo pije, protože mu alkohol dodává v životě energii. Jiný tím řeší špatnou náladu a úzkost. Takoví klienti k nám do ambulance chodí často. Dalším spouštěčem, o kterém se moc nemluví, je tlak okolí. Společnost vnímá pití alkoholu jako společenskou záležitost, což někteří jedinci nemusí zvládnout.

Ubývá, nebo naopak přibývá počet alkoholiků za poslední dva roky?

Zájem o naše služby pozvolná stoupá od začátku pandemie v roce 2020. Během pandemie a s ní spojených lockdownů se mnohým lidem změnil pracovní režim. Ze dne na den začali pracovat z domu, nemohli se vídat s přáteli, chodit mezi lidi. To znamenalo i větší riziko, že doma častěji sáhnou po alkoholu. Po pandemii covidu začala válka na Ukrajině, na kterou nasedají další obavy lidí a vyšší míra stresu. S tím vším souvisí i to, že k nám lidé přicházejí v horším psychickém stavu než dříve.

Policii v Brně se řidič dušoval, že nepil. Naměřili mu skoro dvě promile
VIDEO: Policii v Brně se řidič dušoval, že nepil. Naměřili mu skoro dvě promile

Jak se pozná, že je člověk závislý?

Základním kritériem může být například to, jak moc je těžké se alkoholu vzdát. A to klidně jen na určitou dobu, řekněme třeba na měsíc. Čím více je závislost na alkoholu rozvinutá, tím obtížnější je pro člověka fungovat v běžném režimu. To znamená starat se o rodinu, chodit do práce a plnit běžné úkoly. Zprvu může mnohým lidem alkohol v těchto činnostech pomáhat, ale brzy se naopak mění v přítěž.

Co potom s tím?

První věc je si závislost vůbec připustit. Klienti mají několik možností. Mohou kontaktovat naše centrum a přijít se poradit sami nebo s doprovodem někoho blízkého. Vzhledem k tomu, že problém obvykle zasahuje širší okolí klienta, vítáme, když se do jeho řešení zapojí i rodina.

Šofér auta jel nahoru po Pekařské ulici v Brně. Řidič v křižovatce nezvládl řízení. Narazil do zábradlí a značky MHD. Podnapilý muž hned po nárazu utekl pryč
Dramatická nehoda u Šilingrova náměstí v Brně: auto smetlo zábradlí i stojan MHD

Jak dlouho vyléčení trvá?

Na tuhle otázku není předem daná odpověď. Některému klientovi stačí pouze znovunastartování do života. Sám si najde důvod a motivaci k tomu, aby s pitím přestal a po několika poradensky zaměřených sezeních je naše společná práce u konce. S jinými klienty se setkáváme pravidelně i několik let a jdeme hodně do hloubky. K tomu slouží psychoterapie.

Jak to se závislostí na alkoholu vypadá v Jihomoravském kraji?

Nebezpečně ve větším množství v Česku konzumuje alkohol odhadem až dvacet procent dospělých. Náš kraj není výjimkou. Jenom u nás v ambulanci jsme loni pracovali s 232 alkoholiky, z toho bylo 128 mužů a 104 žen. Mezi naše klienty patří také rodiny závislých a osoby blízké. Téma závislosti na alkoholu se totiž nedotýká jenom samotných závislých. Byli jsme dokonce nuceni zavést čekací listinu, protože zájem klientů převyšuje naše kapacity.

Podívaná na lidi, kteří neznají míru v pití, nebývá hezká.
Alkoholové rekordy: Někteří přeborníci je jako zázrakem přežili, jiní zemřeli

Projevuje se závislost jinak u žen než u mužů?

Ne, u obou pohlaví se projevuje se víceméně stejně. Ženy oproti mužům s problémem častěji bojují samy. Věkový průměr u žen alkoholiček, které docházejí do našeho centra, se pohybuje okolo čtyřiceti let. Ženy popíjí častěji doma v soukromí, takže mnohdy nikdo z jejich okolí o závislosti vůbec netuší. Muži častěji než ženy konzumují alkohol na veřejnosti v hospodách nebo barech.

Jak vlastně vypadá ambulantní léčení?

Naše centrum nejčastěji navštěvují lidé, kteří si problém s alkoholem přiznají a chtějí s ním něco dělat. Přicházejí z vlastní vůle nebo s blízkým člověkem, nejčastěji partnerem. Individuální konzultace probíhají formou rozhovoru a trvají padesát minut. S partnery nebo rodinou pracujeme hodinu a půl. Během úvodních setkání mapujeme situaci, ve které se klienti nacházejí. Jak často pijí, co je k tomu vede a tak dále. Je také důležité, aby si klient vytyčil cíle, ke kterým se chce v terapii ubírat. Někteří volí razantní změnu a rozhodnou se pro úplnou abstinenci. Jiní zkouší tzv. kontrolované pití. Závislost je ovšem vždy projevem hlubších problémů a pokud má být psychoterapie účinná, musí postupně rozkrývat i skrytá témata.

Opilý řidič strážníkům zpíval Prodanou nevěstu.
VIDEO: Opilý řidič v Brně zpíval hlídce Prodanou nevěstu. Poslechněte si ho

Můžete na závěr jen vysvětlit rozdíl mezi psychiatrem, psychologem a adiktologem?

Psychiatr je lékař, který může předepisovat léky a psychofarmaka. Zatímco psycholog absolvoval magisterské studium v oboru psychologie. Může se uplatňovat jako klinický psycholog, psychoterapeut, případně v dalších oblastech jako je personalistika, dopravní psychologie, výzkum a podobně. Psychoterapeut se věnuje duši člověka. Nepracuje pouze s lidmi, kteří trpí psychickou poruchou. Ale pomáhá také s řešením běžných potíží, případně s klienty pracuje na jejich osobním rozvoji. Psychoterapeut musí mít splněný několikaletý akreditovaný výcvik. Adiktolog v obecné rovině je odborník, který léčí klienty se závislostí. Sem spadá alkohol, drogy, hazard a jiné. Adiktolog může být vystudovaný lékař, psycholog, ale i sociální pracovník, existuje však také speciální studijní obor adiktologie.