Jednou z mála, kdo v kauze rodiny Mauerových a záměně třináctileté Aničky za dvaatřicetiletou Barboru Škrlovou ještě mluví s novináři, je soudkyně Městského soudu v Brně Jaroslava Rezová.
Přestože je obviňována, že byla v rozhodování o poručnictví Aničky nekompetentní, říká, že nemůže mlčet. „Jde o složitý případ. Nemohu nekomunikovat s médii, protože by to znamenalo, že něco zatajuji,“ tvrdí sedmapadesátiletá soudkyně.

Udělala jste chybu a zatajujete něco?

Zcela určitě ne. Naopak se snažím objektivně vše popsat. Za svým rozhodnutím si stojím. Nikdo neřekl, že bych porušila hmotné nebo procesní právo.

Radila jste se o případu s ostatními soudci?

Byla to věc neobvyklá, takže už v prosinci a lednu jsem se chtěla znát názor jiných soudců jak městského tak krajského soudu, jak ve věci postupovat. S ohledem na výjimečnost kauzy o ní vědělo hodně osob na obou soudech. Nikdo se tenkrát nezajímal, nepozastavil ani nepoukázal na to, že si myslí, že věc projednává soudce, kterému podle rozvrhu nenáleží.

Krajský soud ale nyní uvedl, že jste rozhodovala jako nezákonná soudkyně.

Nemyslím si to. Nezákonný soudce znamená, že soudce rozhoduje mimo agendu, které je soudem určen. Případ mi byl přidělen běžnou cestou a na základě toho, že jsem v té době měla nejméně nevyřízených případů.

Souhlasíte s tím, že byl nyní váš rozsudek zrušen?

To, že bude můj rozsudek, vzhledem k tomu, jak se případ vyvíjí, zrušen jsem považovala za samozřejmé. Ovšem jen co se týká rozhodnutí, že poručnicí je ustanovena Klára Mauerová, které bude prokázáno nevhodné chování vůči dítěti. Moje rozhodnutí ale mohlo obstát v tom, co se týká určení data narození dítěte a křesního jména.

Anička jako dítě ale pravděpodobně neexistuje, takže proč by se mělo dítě nějak jmenovat a mít určeno datum narození?

Já jsem přesvědčena o tom, že to dítě existuje. Řekla jsem to i policii a mám pro to dva důkazy.

Jaké důkazy?

To nemohu říct, nevím ani jestli policie tyto důkazy prověřovala. Nemám právo někoho ovlivňovat a říkat někomu svůj názor.

K jakému účelu mohlo posloužit rozhodnutí o poručnictví a zejména rodný list?

Myslím, že vše mělo být zneužito. Každý ať si udělá názor sám, k čemu lze použít rodný list na třináctiletou dívku, ve kterém nejsou uvedeni rodiče.

Co jste si pomyslela, když jste v prosinci dostala na stůl spis týkající se Aničky?

Že je to velice neobvyklá situace a v zájmu toho dítěte se musí řešit. V dnešní době když matka porodní dítě doma a nenahlásí to úřadům, nejsou sociální pracovnice schopny zjistit, že dítě existuje. Pokud na to někdo ze sousedství neupozorní, nemohou pracovnice obcházet byty a domy, jestli se tam náhodou nenarodilo dítě.

Sociální pracovnice si ale už v průběhu soudního řízení, přizvaly na pomoc policisty. Nedůvěřovaly tedy soudu?

Na šetření policie jsme se společně domluvily. Chtěly jsme skutečně prokázat, že neexistují rodiče dítěte a proto jsme po policii chtěly provedení zkoušky DNA v rodině Mauerových. Výsledky ale ani za měsíc nebyly, což je s podivem, protože ty základní se dělají do osmačtyřiceti hodin, proto se domnívám, že sociální pracovnice podala dovolání k rozsudku.

Nepřipadalo vám divné, že veškeré posudky a důkazy potřebné k osvojení dodala Klára Mauerová?

Ne. Je běžné, že sociální odbor upozorní účastníky řízení, které důkazy si mají obstarat. V rámci zachování anonymity a rychlosti, je tento postup běžný.

Anička vám nakreslila obrázek a byla jste na něm zobrazena jako královna. Nemáte zpětně pocit, že to byl chytrý tah rodiny, jak vás odměkčit?

Ve věci v té době už bylo rozhodnuto, bylo jasné, že se sociální odbor odvolá a že vše bude rozhodovat krajský soud.

V okamžiku, kdy jste se dozvěděla o vzetí do vazby Kláry Mauerové, uvědomila jste si, že jde o ženu, kterou jste určila poručnicí Aničky?

Samozřejmě. Celý případ jsem detailně znala. Byl to pro mě šok. Zmátla mě jen ta Kuřim, o tom domě jsem ani já ani sociální pracovnice Olga Dofkové nevěděly. Vůbec by mě nenapadlo, že ta inteligentní matka by mohla něco takového provést.

Cítíte se podvedena rodinou Mauerových?

Ne. Jsem přesvědčena o existenci dítěte. Podvedena bych se cítila a učinila bych další kroky k dalším opatřením popřípadě trestným činům, pokud bych těmi důkazy, o kterých jsem hovořila, prokázala, že dítě neexistuje.

Předložila vám policie k identifikaci fotografie dívek - Barbory Škrlové nebo dcery herce Skály?

Policie mi předložila několik fotografií, u jedné jsem uvedla, že dívka na fotografii může být podle rysů dívka, která byla u soudu. Byl to ten typ, ale mladší. Nevím ale, kdo na fotografiích byl.

Objevila se tato fotografie někdy v novinách?

Ne, tuto fotografii jsem nikde jinde neviděla.

V oblasti trestního práva, které bude posuzovat jednání Kláry a Kateřiny Mauerových nepůsobíte. Přesto, jak byste jejich chování posuzovala.

Tvrdě, velice tvrdě. Jako opatrovnický soudce celý profesní život hájím zájmy nezletilých dětí. Proto vím, že svým jednáním ty ženy ovlivnily celý budoucí život dětí.

Setkala jste se se třemi aktérkami případu. Sestrami Klárou a Kateřinou a jejich matkou Eliškou. Jak na vás působily.

Jako inteligentní ženy, které poskytly věrohodné výpovědi. Jednání trvalo dvě a půl hodiny.

Máte obavy z toho, co vyšetřování případu ještě přinese?

Veliké. Hlavně také proto, že díky medializaci případu využijí této kauzy osoby mimo i z justice k jiným účelům než k právnímu objasnění věci.

Vytvořila jste si pro sebe nějakou svoji verzi, jak to s Aničkou opravdu bylo?

Existovala a doufám, že ještě existuje.

Setkala jste se někdy s takto komplikovaným případem?

Soudím třicet let a s něčím podobným jsem se ještě nesetkala. Nikdy jsem také o něčem takovém, jako je dítě bez identity, neslyšela. Řešila jsem i složité případy dětí běženců s falešnými doklady.

Ovlivnil tento případ vaše současné případy?

Ne a řeším opravdu složité případy detenčního řízení. Nikdo ke mě neztratil důvěru.

Krajský soud určil, že dítě je nalezenec a předal případ příslušné soudkyni. Jak se bude případ dál právně vyvíjet?

Podle toho, zda se postaví za to, že dítě neexistuje.

Objevily se náznaky, že jste se s Mauerovými znala, že patříte mezi členy uvedeného společenství. Je to pravda?

Nic takového. Vždy jsem jako místopředsedkyně soudu říkala svým soudcům, že pokud je někdo z účastníků řízení s nimi v kontaktu nebo vztahu, nikdy nesmí na věci pracovat. Toto tvrzení odmítám.

Máte ale v kanceláři bibli Svědků Jehovových.

To, že mám jejich knihu, neznamená, že vyznávám jejich náboženství. Pracovala jsem na případu, kdy lékaři léčili děti Svědků Jehovových, takže jsem se musela s tímto učením seznámit. Klidně vám ji daruji.

Jste přesvědčena, že Anička je, budete za to bojovat ?

Pro mě už případ právně skončil. Vnitřně se s tím však nevyrovnám.

Co byste Mauerovým vzkázala?

Nevím, co bych jim vzkazovala. Nejde mi ani o Mauerovi ani Skálovi. Chci jen s klidným svědomím spát. Vědět, že jsem se nechala podvést a dítě neexistovalo a neexistuje. Čemuž ale nevěřím. Největším zklamámím by pro mě bylo, když bych se dozvěděla, že dítě existovalo a moje rozhodnutí dalo jiným možnost zařídit vše tak, že dítě již neexistuje.