K prvnímu červenci se tak na Masarykovu univerzitu přesune osm set studentů i všech sto padesát zaměstnanců fakulty. "Masarykova univerzita nám rozhodně nabízí velké možnosti, posune nás směrem dopředu," okomentovala přesun děkanka fakulty Radka Opatřilová.

Hlavním cílem je právě propojit farmacii s dalšími obory, především přírodovědných a lékařských, které se na univerzitě pěstují. "Úzké spojení těchto disciplín je důležité pro rozvoj personalizované medicíny, které povede ke zlepšenému zdraví a kvality života naší společnosti, jež bude v blízké době čelit velkým výzvám v souvislosti se změnou věkové struktury obyvatelstva," přiblížil rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Větší univerzitu podle svých slov vítá i zástupkyně studentů a studentka čtvrtého ročníku farmaceutické fakulty Kateřina Valentová. "Jako studenti si uvědomujeme, jak je to velký krok. Vnímáme to veskrze pozitivně. Otevírají se nám nové možnosti spolupráce se dalšími obory, jako malá fakulta jsme je měli dost omezené," sdělila.

Samotný přesun pocítí studenti minimálně. Na nové fakultě budou studovat bez přerušení a výuka zůstane několik dalších let v prostorách areálu Veterinární a farmaceutické univerzity na Palackého třídě, které si Masarykova univerzita na pět let pronajme. Do budoucna pak počítá s přesunem fakulty do univerzitního kampusu v Bohunicích, což podpoří spolupráci s přírodovědeckou i lékařskou fakultou i výzkumným institutem CEITEC a Fakultní nemocnící Brno. V pořadí vzniku bude farmaceutická fakulta na Masarykově univerzitě uváděna jako šestá, protože mezi lety 1952 a 1960 už na brněnské univerzitě existovala.

Univerzitě na Palackého třídě tak zbudou ještě dvě veterinární fakulty, o farmacii přijdou úplně. "Název samozřejmě měnit budeme, už máme vše naplánováno a připraveno, zatím ale nic zveřejnit nemůžeme," uvedla mluvčí Veterinární a farmaceutické univerzity Soňa Šmahelová.