To vše podle něj zvyšuje erozi ornice, která končí v sedimentech rybníků a snižuje jejich vodní kapacitu. Odborníci také upozorňují, že se podstatně zvýšil výpar vody. Z jednoho hektaru vodní plochy se za slunných letních dnů odpaří i tři litry vody za jedinou sekundu. Celý ekosystém rybníka se tak stává značně nestabilní. „Rybníkáři musí předvídat, jak se bude vyvíjet vegetační sezona daného roku z hlediska množství a kvality vody a kolik si mohou dovolit nasadit do jednotlivých rybníků ryb,“ zmínil Kopp.

Především na jižní Moravě, která dlouhodobě patří k nejsušším oblastem České republiky, jsou v poslední době už celkem běžné takzvané záchranné výlovy rybníků v letních měsících. Rybáři vyhodnotí kritické parametry a ryby raději preventivně odloví, aby jim neuhynuly.

Divadelní, televizní a filmový herec, režisér, podnikatel, scenárista, vysokoškolský divadelní pedagog, divadelní ředitel a politik Tomáš Töpfer .
Boj o senát v Brně: četník Arazím z Humoresek nebo "přestupující" ředitel

Některé dříve běžně obhospodařované vodní plochy už úplně vyschly. Příkladem je Mušlovský dolní rybník u Mikulova, který vyschnul před čtyřmi lety. A problém s nedostatkem vody se prohlubuje. „Dolní rybník, který sloužil k chovu nejmenších ryb, už čtyři roky nebylo možné napustit. Už se přidal i Mušlovský horní rybník, jenž byl produkční. Letos byl poloprázdný," sdělil vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

Velkým problémem se v posledních letech stává i budování čistíren odpadních vod u menších obcí pod dva tisíce obyvatel. Tyto malé čistírny podle Koppa zákon nijak nelimituje z hlediska odstraňování nebo i monitoringu fosforu na odtoku. Nově vybudovaná čistička sice zlepší kvalitu vod z hlediska podílu organického znečištění, ale naopak přidá množství fosforu na odtoku. „Stav před vybudováním čistírny byl tak paradoxně pro kvalitu vody v rybníku často lepší,“ uvedl Kopp.

Podle Kmeta z chráněné krajinné oblasti Pálava pak v rybnících vzniká větší produkce řas, sinic a je tam menší průhlednost.