Kvůli komplikacím zřejmě stavbaři projekt nestihnou dokončit v termínu, který byl stanoven stávajícím vedením města na rok 2022. „Musíme řešit, zda rozvíjet verzi, která byla představena těsně před volbami, nebo pokračovat v té původní, či případně zvolit nějaké další řešení,“ uvedla budoucí primátorka Markéta Vaňková.

K jakému řešení Janáčkova kulturního centra se nová koalice nejspíš přikloní, zatím neví. „K rozhodování nemáme potřebné podrobnosti. Chápu, že nejnovější projekt je možná lepší, což nemění nic na skutečnosti, že neodpovídá územnímu rozhodnutí. Navíc je uplatněna žaloba ze strany původního architekta, takže budeme muset vyřešit hodně problémů,“ řekla Vaňková.

Jde také o peníze

Vypořádání se s územním rozhodnutím považuje za prioritní i budoucí náměstek pro kulturu Tomáš Koláčný. „Je také důležité, aby stát poslal slíbené peníze včas,“ doplnil.

V Janáčkově kulturním centru najde útočiště především brněnská filharmonie. „Brněnská hudební infrastruktura je nedostačující, program musíme plánovat s ohledem na velikost dostupných prostor. Sál opravdu potřebujeme,“ uvedla ředitelka filharmonie Marie Kučerová. Náplň některých festivalů řeší i rok předem.

Sál pro Brno mezi ulicemi Besední a Veselou zatím připomínají pouze tři patra dokončených podzemních garáží.

Hledá se recept na kulturu.

Divadlo? Pod stát

Příští brněnské vedení načrtlo i další plány v kulturní oblasti. „Kultura je samozřejmě velmi důležitá pro volný čas Brňanů. Zatím je na tom Brno ale pořád velmi dobře. To myslím i ve vztahu k nákladům z rozpočtu. Tuto oblast ještě více podpoříme, pokud převedeme Národní divadlo pod ministerstvo kultury,“ sdělila další plán Vaňková.

Z rozpočtu by tak politici mohli rozdělit více peněz, aniž by navýšili stávající výdaje. „V tuto chvíli je částka vynakládaná na kulturu maximální,“ dodala budoucí primátorka.

Koalice se neplánuje zabývat jen finanční stránkou. „Kulturu budeme řešit v oblasti produkce. Chceme rozvíjet kulturní instituce, rozšířit festivaly, třeba Maraton hudby, a udržet kvalitu, kterou stávající brněnská kultura nabízí. Také usilujeme o přesunutí festivalu Trutnoff do Brna,“ upozornil Koláčný.