Účast v prvním kole výběrového řízení skončila 11. října 2023, kdy zájem projevily čtyři firmy. Ty v listopadu loňského roku zástupci magistrátu obeslali s výzvou k podání finální cenové nabídky.

Prodloužení lhůty si vyžádalo mimo jiné i velké množství dotazů. „Protože bylo postupně doručeno bezmála sto především technických dotazů na upřesnění zadávací dokumentace, nebylo možné vždy na všechny zareagovat v předepsaném termínu tří pracovních dní. Proto byla spolu s odpověďmi na dotazy v souladu s právními předpisy prodloužena lhůta pro podání nabídek,“ uvedla primátorka Brna Vaňková.

Přestože nemá v novém dopravním režimu před brněnským nádražím nikdo z jeho účastníků přednost, většina chodců se zde intuitivně chová jako při přecházení klasické silnice.
První sdílená zóna v Brně i zemi: podívejte, jak to tam po týdnu funguje v praxi

Nový koncertní sál by mohl být podle odhadů města hotový v roce 2027. Předpokládané náklady budou asi 2,4 miliardy korun.

Janáčkovo kulturní centrum vyroste na prostranství mezi Besední a Veselou ulicí. Díky němu se Brnu otevřou nové možnosti pro pořádání koncertů vážné hudby na světové úrovni.

Zdroj: Youtube

Kapacita má být dvanáct set míst v hledišti, což je dvojnásobek dosud největšího Besedního domu. Může tam vystoupit kompletní brněnská filharmonie, tedy stohlavý orchestr v plném obsazení. Podzemní garáže pojmou zhruba dvě stě aut.

Spoluautorkou textu je ANETA ZUGAROVÁ.