V územním řízení ho musí opět posoudit stavební úřad v Líšni. „Procesní i věcná pochybení jsou natolik zásadní, že napadené rozhodnutí nelze ponechat v platnosti,“ uvedla v dokumentu vedoucí odboru Eva Řehořková.

Důvodem zrušení rozhodnutí líšeňského stavebního úřadu byla i skutečnost, že nereflektoval změněné stanovisko krajské hygieny. „Závazné stanovisko odboru dopravy magistrátu bylo dokonce zrušeno v přezkumném řízení. Odbor územního a stavebního řízení proto vydané územní rozhodnutí zrušil a vrátil věc zpět k projednání," přiblížila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Ilustrační foto.
Stará paní spadla v bytě a nemohla se hnout. Lanem ji vysvobodili až strážníci

Úředníci magistrátu vyhověli odvolání obyvatel tamní Holzovy ulice, o kterých už Brněnský deník Rovnost informoval. Proti projektu se místní staví dlouhodobě, v odvoláních poukazovali i na nedostatečné posouzení hluku v okolí jejich domů. Okolo jedoucí tramvaje budou podle nich vydávat hluk a vibrace, které překročí zákonné limity.

Zástupci dopravního podniku považují i nadále výhrady obyvatel Holzovy za účelové. Nyní zvažují další kroky vedoucí k vydání územního rozhodnutí pro stavbu. „Obnova tramvajové trati na Stránskou skálu zlepší dopravní obslužnost Líšně,“ shrnula mluvčí Tomaštíková.

K projektu mají dlouhodobé připomínky i představitelé líšeňské radnice. Nelíbí se jim třeba plánované řešení přejezdu tramvají přes Drčkovu ulici, kde má soupravy pouštět semafor. Pro auta by zvolená varianta znamenala zdržení při čekání na zelenou kvůli projíždějící tramvaji a hrozilo by, že budou místo objíždět přes obydlenou Holzovu ulici.

Podél plánované obnovené trati mezi zástavbou v Líšni a Stránskou skálou je momentálně nezastavěná plocha. Tento stav zřejmě přetrvá i dalších letech, protože návrh nového územního plánu Brna tam s bytovou zástavbou navzdory některým dřívějším myšlenkám nepočítá.