„Zřejmě nejzajímavější bude pro lidi proměna proluky na nároží ulice Milady Horákové a Koliště, kde jsme vypustili podmínku problematického mostu přes ulici Milady Horákově na třídu Kapitána Jaroše a upravili uliční frontu tak, aby zde mohl nyní vzniknout polyfunkční objekt navazující vhodně na stávající zástavbu," přiblížil městský radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Změny regulačního plánu městské památkové rezervace:

- Pellicova 6: doplnění vyznačení objektu fary
- Minoritská, Orlí: změna funkčního využití v areálu Konventu minoritů a Divadla na Orlí
- Benešova: stabilizace stávajícího kiosku
- Koliště, Milady Horákové s pokračováním do třídy Kapitána Jaroše: zrušení lávky
- Šilingrovo náměstí: změna funkčního využití dle skutečného stavu a zrušení podzemních garáží v místním hotelu
- Kobližná 10: změna funkčního využití objektu bývalého SOU
- Pekařská a Anenská: návrh funkčního využití a prostorového uspořádání s využitím výsledků urbanisticko-architektonické soutěže
- Dominikánská 9–17 a Starobrněnská 16, 18: změna funkčního využití dle skutečného stavu

Další zásadní změna podle něho zahrnuje opuštěný pozemek na nároží Anenské a Pekařské ulici nedaleko Fakultní nemocnice u svaté Anny. Vznikne tam průchozí plocha pro bydlení s menším nádvořím.

Polyfunkční dům nazvaný Anenská brána tam postaví společnost Impera City.  „Plánujeme výstavbu bytů, v budově ale bude prostor i pro malé obchůdky a restaurace,“ přiblížila už dřív za investora Hana Vyplelová. Firma si nechala zpracovat architektonickou studii, zatím není jasné, kdy začne samotná výstavba.

Zastupitelé schválili takzvané nekonfliktní změny regulačního plánu městské památkové rezervace, které nejsou v kolizi s novým územním plánem. „Jedná se o změny menšího charakteru, o které historicky žádala buď samospráva, nebo majitelé dotčených domů, a to bez nutnosti zajištění dalších podkladů,“ doplnil Chvátal.

Kromě osmi změn regulačního plánu městské památkové rezervace odsouhlasili zastupitelé také vydání dvou změn územního plánu. Také v jejich případě se jedná o nekonfliktní změny, které mohou začít rychle platit.