Lidé snící o životě v novém rodinném domě mají zatím v obci Drnovice na Blanensku smůlu. Kvůli rozhodnutí zástupců Vodárenské akciové společnosti tam dočasně zastavili jejich výstavbu. V kraji to není výjimečná situace. „K obdobným opatřením přistupujeme v obcích, kde by nová výstavba mohla mít negativní vliv na zásobování lidí pitnou vodou nebo na následné zpracování a čištění odpadních vod,“ informovala mluvčí firmy Iva Librová.

V takových obcích ale zároveň připravují opatření k tomu, aby stav zlepšili. „V zájmu zachování a udržení kvality života stávajících obyvatel musíme tuto situaci respektovat. Nepříznivý stav řešíme zvýšením účinnosti čistírny odpadních vod a také vodovodem MAREK, kterým se obec napojí na centrální vodovod. Oba projekty budou ekonomicky a časově náročné,“ potvrdila starostka Drnovic Lenka Růžičková, podle které řešení potrvá pět let i déle.

Zastavení výstavby domů kvůli problémům s vodou:

Příčinnou bývá nedostatečná kapacita vodního zdroje, který zajišťuje vodu pro zásobování obyvatel dané obce. Jinde mají problémy s kapacitou čističky odpadních vod.

Četné případy řeší zvláště na Blanensku například v obcích Rozseč nad Kunštátem, Drnovice, Velká Roudka, Křtiny nebo Ostrov u Macochy. Na Brněnsku zaznamenala vodovodní společnost případy na Tišnovsku nebo Rosicku.

Omezení je pouze dočasné do vyřešení problémů s vodou.

U každé obce je situace posuzována individuálně. „Někde proto pozastavují veškerou výstavbu, ale jinde se to týká především větších developerských projektů,“ doplnila Librová. Aktuální případy řeší také na Brněnsku. Zatímco v obcích na Tišnovsku mají problémy především se zdroji, na Rosicku pak řeší především nedostatky čističek.

O prevenci usilují krajští radní. V červnu schválili dotaci přes dvanáct milionů korun na opravy několika vodovodů a inženýrských sítí. „Navíc začíná projednávání návrhu krajského rozpočtu na příští rok. Počítám s tím a doufám, že do něj dostaneme na vodovody a kanalizace částku kolem devadesáti milionů,“ řekl radní Vít Rajtšlégr, který je zároveň starostou v Ráječku na Blanensku. Připomněl, že obce na nové vodovody a kanalizace využívají vícezdrojového financování.

Kromě kraje, tak žádají o peníze i stát, a to ministerstva životního prostředí či zemědělství. Poptávka po výstavbě je přitom v obcích vysoká.

„Nemovitosti pro vlastní bydlení jsou poměrně rychle prodané. Klienti ale samozřejmě počítají s napojením na veřejný vodovod, nechtějí být odkázaní na studny,“ sdělila realitní makléřka Jiřina Havránková, která se zaměřuje na klientelu z jihovýchodu kraje.

Právě v tamním podhůří Bílých Karpat se podařilo před dvěma lety zprovoznit skupinový vodovod Horňácko. Díky němu se lidé v oblasti nemusejí spoléhat jen na místní zdroje, které v posledních letech vysychaly.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy si zástavba rodinnými domy někdy vynucuje vysušování příslušných ploch a obecně zhoršuje zadržování vody v krajině. „Na druhou stranu taková výstavba pomáhá s roztáčením kola tuzemské ekonomiky a dává tak lidem práci. Je k tomu třeba přihlížet,“ dodal.