V jakém počtu se vrací lidé po rozvolnění do vlaků a autobusů?
Zaznamenáváme nárůst počtu cestujících oproti období, kdy platila větší omezení v souvislosti s Covid-19. Nicméně oproti běžnému roku jsou stále nižší. Ke konci školního roku se výnosy z jízdného pohybovaly kolem devadesáti procent běžného stavu.

Po tornádu je omezený provoz autobusů a vlaků mezi Břeclaví a Hodonínem. Vrací se postupně do normálu?
Návrat je postupný. V prvních dnech po tornádu některé obce vůbec neobsluhovaly pravidelné linky. Záložní autobusy však zajišťovaly návoz a odvoz dobrovolníků. Od 7. července obsluhují linky integrovaného dopravního systému všechny dotčené obce, ale pořád neobsluhujeme v obcích všechny zastávky jako za běžného stavu.

Nedávno jste odložili obnovu některých vlakových regionálních linek. Bylo to i kvůli tomu, že by nebyly tolik vytížené?
Ano. Jeden z důvodů byl ekonomický. V jarních měsících cestovalo podstatně méně cestujících, byly i zavřené okresy. Nemohli jsme na tato omezení moc reagovat, protože cesty do zaměstnání povolené byly. Máme tak výrazné propady tržeb. Jen za prvních pět měsíců to bylo už skoro dvě stě milionů. Proto jsme v červnu reagovali i ekonomickými úsporami. Například na železnici jsme zrušili patnáctiminutový interval vlaků už od 14. června, nikoliv až od začátku letních prázdnin. V některých minulých letech už byly tyto vlaky omezované rovněž od poloviny června.

Zmínil jste letošní ztráty. Byl propad tržeb i loni?
Minulý rok to bylo přes tři sta milionů.

Kdo je Jiří Horský

* Je mu pětačtyřicet let. Žije v Brně.

* Studoval na brněnském Vysokém učení technickém na fakultě strojního inženýrství. Promoval v roce 1999.

* Ředitelem firmy Kordis, organizující krajský integrovaný dopravní systém, je od ledna roku 2012. Ve společnosti působí od jejího vzniku v roce 2002. Nejprve na funkci vedoucí dopravního oddělení a následně jako vedoucí dopravního odboru.

* Mezi jeho koníčky patří cyklistika, turistika a příroda.

S jakými výlukami musí cestující počítat přes letní prázdniny?
Například v Brně pokračuje stavba tramvajové trati do kampusu. Tramvaje o prázdninách nejedou ani do Bohunic, končí u Ústředního hřbitova. Pro cestující z regionu jsme tak prodloužili regionální linky 401 a 404, které pojedou až k Ústřednímu hřbitovu.

Omezení se dotýká i železničních spojů.
V rámci modernizace železniční trati z Brna do Zastávky se stavba posunula víc do stanice Střelice. Výluka se od začátku prázdnin dotýká linky S4 i linek S41 na Moravský Krumlov nebo R11 na Náměšť. Ve směru na jih na trati na Břeclav pak železničáři budují výhybku Rajhrad, což je stavba, kterou jsme dlouhodobě požadovali. Omezení je zejména v prázdninových měsících. Ve špičkách přes Rajhrad běžně projížděly čtyři regionální vlaky za hodinu, při výluce bude možné projet jenom dvěma regionálními vlaky do hodiny.

Díky koronavirovým opatřením se zvýšil počet koupených jízdenek přes internet. Plánujete nějaké novinky ve vaší mobilní aplikaci Poseidon?
Zaznamenáváme nárůst uživatelů jak v období covidových omezení, tak i počty prodaných jízdenek například v porovnání června letošního a minulého roku. Loni v červenci jsme spustili eshop, kde je možné si koupit elektronickou předplatní jízdenku, umožňuje ale i zakoupení jednorázové elektronické jízdenky. Mobilní aplikace je však komfortnější pro nákup jízdenky přes mobil a umožňuje nákup jízdenek v cenách oblíbené univerzální jízdenky. Oba systémy nyní vyhodnocujeme a na základě poznatků budeme uvažovat o dalších úpravách.

Kdy může začít ve vlacích fungovat platba kartou nebo jízdenkové automaty?
Souvisí to i s nákupem sedmatřiceti novým vlaků pro Jihomoravský kraj. Kromě jízdenkových automatů ve vlacích chceme obměnit i označovače na jednotlivých nádražích. Stávající umožňují pouze označení papírové jízdenky. Byla by to podobná zařízení, jaká jsou ve vozech brněnského dopravního podniku. Cestující by na nádraží mohl navolit příslušnou jízdenku a zaplatit kartou.

Asi rok a půl už fungují zelené pruhy na vagonech ve vlacích a určují, kde si lidé mohou koupit lístek. Zvykli si už lidé na tuto novinku?
Vyhodnocujeme to. Je to rok a půl, co systém funguje. Bohužel větší část období bylo poznamenané covidem. Nemáme tak srovnatelná čísla se stavem před zavedením této změny. Ale podle poznatků, které máme, si většina cestujících zvykla.

Do vlaků jste před časem zavedli i vlastní revizory. Kvůli pruhům na vagonech?
Nikoliv. Od ledna 2020, kdy ke změně došlo, začala platit nová smlouva s Českými drahami, kde nese nově riziko tržeb namísto Českých drah Jihomoravský kraj. A ten tak logicky chtěl mít nad přepravní kontrolou a prací průvodčích větší dohled.

Do budoucna je v plánu i zrušení průvodčích v regionálních vlacích. Platí to?
Strategii odbavení cestujících v integrovaném dopravním systému kraje schvalovali krajští radní teprve na konci června, nicméně již dříve v médiích zazněla informace o rušení průvodčích. Tyto úvahy se týkají pouze nových vlakových jednotek a až období, kdy kraj vysoutěží nového dopravce na provoz linek S2 a S3.

Což by mohlo být kdy?
Pokud vše půjde podle harmonogramu, nové vlaky by měly začít jezdit v roce 2023. Pokud bude uplatněna možnost prodloužení stávající smlouvy až o tři roky, mohl by být provoz vlaků s průvodčím tak, jak jsme nyní zvyklí, až do konce roku 2025. Ani po tomto datu není uvažováno, že by ve vlacích nebyl žádný vlakový personál, nicméně nejednalo by se o průvodčí konkrétního dopravce, ale o pracovníky Kordisu. Je pak možné operativněji reagovat a směřovat vlakový personál do vlaků, kde bude potřeba. Obecně zaznamenáváme trend v okolních státech, například v Rakousku, snižování počtu průvodčích v regionální dopravě.