„Veřejná zeleň města Brna vysazuje nové stromy na území sídliště. Z úrovně městské části chceme vysadit novou zeleň i na Halasově náměstí,“ řekl starosta Brna-severu Martin Maleček. Unikátní sídliště ze šedesátých let se podle jeho vyjádření pyšní nejvyšším objemem zeleně na celém území městské části. 

„Jako urbanistický celek byla oceňovaná i celosvětově. Dříve se uvažovalo o zhuštění zástavby, proti plánované změně charakteru sídliště ale v roce 2009 vystoupili i místní obyvatelé,“ uvedl z historie sídliště starosta Maleček.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Význam Lesné potvrzuje brněnský radní pro oblast územního plánování a rozvoj Filip Chvátal. „Sídliště Lesná v novém územním plánu drží výškou i strukturou zástavby současné urbanistické hodnoty. Ve spolupráci s městskou částí Brno-sever chceme, aby na Lesné její hodnoty chránila městská památková zóna,“ komentoval.

Výjimečnou atmosféru Lesné si zamilovala i Lenka Macháčková z Brna. „Člověk je tu přírodě blíž. Do rokle často vyrážím na procházky. Rozhodně stojí za to současnou podobu sídliště udržet, nechtěla bych, aby se z Lesné stala tuctová betonová džungle,“ řekla.

Brno-sever

Úřad městské části Brno-sever Bratislavská 70

Pondělí 8.00 do 13.00
Středa 12.00 do 17.00
platí v době vládních omezení

Kontakt: E-mail: info@sever.brno.cz
Telefon: 545 542 111

Počet obyvatel: 46 916 (stav ke dni 1. 1. 2010) Rozloha: 1 224 ha

· Jedna z devětadvaceti městských částí statutárního města Brna

· Počtem obyvatel je druhou nejlidnatější městskou částí

· Vznikla v roce 1990 sloučením katastrálních území Černá Pole (část), Husovice, Lesná, Soběšice, a od 1. 5. 1998 je rozšířená o Zábrdovice

- Černá Pole Vznikla jako brněnské předměstí koncem devatenáctého století. Zástavbu tvoří činžovní domy, rodinné domky a vily stavěné průběžně během dvacátého století.

- Husovice Historické prameny zmiňují Husovice již ve třináctém století. Vesnice obdržela v roce 1597 od abatyše kláštera na Starém Brně obecní zřízení. V 19. století se Husovice změnily na dělnicko-průmyslové předměstí Brna. Vlastní povědomí si však zachovaly a v roce 1912 dosáhly povýšení na město. K Brnu byly připojeny v roce 1918.

- Lesná Tato část patřila v minulosti ke třem katastrálním územím, kterými byly Královo Pole, Husovice a Obřany. Osamostatněna byla po vybudování sídliště v šedesátých letech. Vzhledem k atraktivnosti území pokračovala zástavba, převážně rodinnými domky, i v následujících letech.

- Soběšice V roce 1286 patřily klášteru herburskému v Brně. Po jeho zrušení připadly v roce 1581 brněnským jezuitům, aby po roce 1772 jako součást řečkovického panství měnily často vlastníky. Po roce 1848 se staly samostatnou obcí. K Brnu byly připojeny v roce 1971.

- Zábrdovice a mlýn Radlas byly po založení premonstrátského kláštera roku 1209 v jeho držení. Velké škody utrpěly za česko-uherských válek. Švédové za obléhání Brna poškodili objekty augustiánského kláštera sv. Tomáše. Ten byl roku 1784 zrušený a v jeho budovách začala fungovat vojenská nemocnice. Koncem 18. století zde vzniklo několik textilních továren a vrchnost poskytovala pozemky na stavební místa. K Brnu byly Zábrdovice připojené v roce 1850.

Tipy na výlet

Rozhledna Ostrá horka

V Soběšicích v severní části Brna mohou lidí zavítat na kovovou rozhlednu Ostrá horka. Je vysoká devatenáct metrů.

Zájemci se mohou kochat výhledy na severní část Brna, Babí lom, Drahanskou vrchovinu, Pálavu nebo Moravský kras. Když podmínky opravdu přejí, lze dohlédnout až na rakouské Alpy.

Ostrá horka je volně přístupná po žlutě značené turistické trase od zahrádek před Soběšicemi, s parkováním tady není problém.

Naučná stezka Hády a údolí Říčky

Severovýchodně od Brna čeká na návštěvníky krajina kolem bývalého lomu Hády a údolí Říčky, procházejícího jižní částí Moravského krasu. Projít si ji mohou díky 20 kilometrů dlouhé naučné stezce se 17 zastávkami s informačními tabulemi. Stezka začíná u rozcestí Velká Klajdovka – hájovna. Nastoupit na stezku je možné ale také na konečné tramvají v Obřanech a odtud jít údolím Svitavy k Obřanskému hradu, do údolí Říčky, pod Horákovský hrad, na Staré zámky a kolem rybníků až do Mariánského údolí.

Kdo by si na 20 kilometrů netroufal, může vyrazit aspoň na dvoukilometrový okruh v Hádech, který provede zájemce bývalým lomem s řadou chráněných druhů rostlin i živočichů a nabídne i panoramatické výhledy na Brno.