Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová navíc doporučila poslanecké sněmovně, aby zvážila uzákonění uzavírání manželství párů stejného pohlaví. „Domnívám se, že by Poslanecká sněmovna měla důsledně zhodnotit význam institutu manželství pro život gayů a leseb a zvážit možnost uzavírání manželství i stejnopohlavními páry. Náš výzkum ukázal, že v očích gayů, leseb i běžné veřejnosti dělají právní i symbolické rozdíly z registrovaného partnerství podřadný svazek,“ uvedla Šabatová.

Registrovaní partneři například nemají po smrti partnera nárok na vdovský či vdovecký důchod. Vstupem do registrovaného partnerství také nevzniká společné jmění, jako je tomu u manželů, a zásadní rozdíly jsou i v oblasti rodičovství. Registrovaný partner si nemůže osvojit dítě svého partnera.