Kritikům vadí, jak zástupci kraje postupovali při posuzování variant trasy silnice 43, protože kromě přijaté bystrcké existuje i takzvaná optimalizovaná Boskovickou brázdou. „Tuhle při zpracování územní studie plnohodnotně neposoudili. Zastupitelé pak měli rozhodovat mezi oběma variantami, ale volili mezi třemi prakticky stejnými verzemi bystrcké. Rozhodnutí proto považujeme za nezákonné,“ řekl ostopovický starosta Jan Symon. Právě obce Ostopovice a Jinačovice podaly společně jednu žalobu.

Podané žaloby

* První žaloba: Ostopovice a Jinačovice
- kritika postupu kraje při posouzení variant trasy silnice 43

* Druhá žaloba: 17 navrhovatelů
- kritika stejného problému, způsobu provedení územní studie i nevypořádání námitek

Druhou žalobu dalo společně sedmnáct navrhovatelů, mezi nimiž je šest obcí. „Obě žaloby požadují zrušit vymezení koridoru pro silnici 43 mezi Troubskem a Lysicemi. Důvodem jejich rozdělení bylo, že dvě obce se chtěly zaměřit na jediný základní aspekt. Druhá řeší i další problematické body. Jak byla provedena územní studie nebo nevypořádání námitek,“ vysvětlil advokát navrhovatelů Pavel Černý z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Odpůrci chtějí žalobami část zásad zrušit. Jejich cílem je zrušit schválené vedení trasy silnice 43.

Krajský radní pro územní plánování Martin Maleček podání žalob kvůli aktualizaci zásad územního rozvoje očekával. „Jsme přesvědčeni, že jsme při její přípravě a schválení postupovali správně. Veškeré kroky jsme v procesu pořizování konzultovali s právníky,“ uvedl.

Odpůrci bystrcké varianty prosazují silnici 43 v optimalizované variantě, která vede okolo Brna dál na západ. Poslouží podle nich jako plnohodnotný obchvat Brna a také dalších měst na trase, třeba Kuřimi. Zároveň se od na rozdíl schválené varianty přes Bystrc vyhne obydlená území dalších obcí.

V zásadách územního rozvoje, které představují krajský územní plán, je silnice 43 po loňské aktualizaci zanesená v trase přes brněnské Bosonohy, Bystrc a Kníničky. Kritici poukazují na to, že zavedení dopravy do těchto míst negativně ovlivní životy desetitisíců Brňanů.