Co předcházelo rozvoji vzniku vysokých škol před sto lety?
V devatenáctém století vlivem národního obrození narůstala potřeba vzdělání. Morava měla jen olomoucké vysoké učení, které ale nebylo plnohodnotnou univerzitou. Rostl také tlak, aby se mohlo vyučovat v češtině, kromě všudypřítomné němčiny. S tím se pojila potřeba nové české univerzity.

Za jakých okolností vznikaly nové školy v Brně?
Zatím tam existovala jen německá technika, později i česká. Rozvoj školství nastal až se vznikem Československa. Brno se za několik málo měsíců stalo důležitým vysokoškolským městem. V prosinci 1918 vznikla Vysoká škola zvěrolékařská, tedy dnešní Veterinární a farmaceutická univerzita. V lednu následujícího roku pak Masarykova univerzita, později také Mendelova univerzita, tehdy zemědělská. Ta byla dokonce první svého druhu u nás.

Josef Šaur

- Narodil se se roku 1981 v Hodoníně. Studoval na Masarykově univerzitě ruský jazyk.
- Je slavista a historik, působí na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
- Zabývá se ruskou literaturou, kulturou a historií a také dějinami brněnské univerzity.
- Svůj volný čas věnuje především svým třem dětem.

Bylo nezvyklé zřídit v tak krátký čas hned tři vysoké školy?
Odpovídalo to potřebám a ambicím nového státu. Hned druhý den nové Národní shromáždění jednalo o zřízení Masarykovy univerzity se třemi fakultami. Už tehdy prošel návrh proměnou a přibyla Přírodovědecká fakulta. Najednou se tedy v Brně objevily tři nové vysoké školy, odtud pramenily i problémy s hledáním prostor.

Kde tedy našli akademici tehdy útočiště?
Brněnské vysoké školy v počátcích sídlily v provizorních prostorách…

…kompletní rozhovor najdete pouze v sobotním (12.1.2019) tištěném vydání Deníku Rovnost.