Zájemci se tak mohou těšit na diskuze se zajímavými hosty, rukodělné workshopy nebo promítání dokumentů. „V říjnu je v plánu třeba diskuze s novinářkou Sašou Uhlovou nebo blok pravidelných setkání se zástupci nejrůznějších vysokoškolských oborů, která mají sloužit studentům k zorientování se na studijním trhu,“ vysvětlila za institut Kateřina Šmajzrová.


Kromě prostorů, které bude využívat široká veřejnost, se do budovy přestěhovala také kancelář skautské okresní rady pro Brno – město a Jihomoravský kraj. „Pobočku skautského institutu v Brně se podařilo zřídit pouze díky iniciativě několika dobrovolníků. Jsme ale rádi, že to zvládli, protože si naše skautská základna, která čítá více jak tři tisíce členů, vlastní místo určitě zaslouží,“ uvedla za okresní radu Iveta Zieglová.