V neděli 16. prosince v 09:00 při mši v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohou první zájemci odnést domů. Světlo si pak lidé předávají ve farnostech, do jeho šíření se ale zapojují i obce, skauti a další dobrovolníci. Zejména starší lidé mohou pořádat i o jeho přinesení domů.

Heslo německých skautů pro letošek zní ́Mír potřebuje rozmanitost - společně pro tolerantní společnost́ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Badena-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.

Akce šíření Betlémského světla poprvé proběhla v Rakousku v roce 1986 jako charitativní akce pro radost postiženým dětem. V Česku se šíří od roku 1989. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, pro plamínek vždy cestují chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po Evropě.