Staré prostory školy jsou nedostačující. „Jsou malé, budova nemá pořádné podlahy. Navíc mají lidé velký zájem i o taneční kroužky, které tam pak budeme moci mít,“ zmínila ředitelka školy Dagmar Bradová.

Představitelé města již zadali přípravu dokumentace. Až ji budou mít, požádají o stavební povolení. „Chtěli bychom stavbu zahájit ke konci letošního roku, případně na jaře roku příštího,“ sdělil Ondráček. Dodal, že předběžný odhad ceny stavby je mezi devíti a deseti miliony korun.

Žákům výuka při opravách neskončí. „Pokud bude stavba odsouhlasená, budeme v Rajhradě hledat náhradní prostory,“ řekla Bradová.

MICHAELA NÁROŽNÁ