Na své otázky mohou dostat odpovědi ještě před tím, než na univerzity pošlou přihlášky a začnou se připravovat na přijímací zkoušky.

V lednu a na začátku února pořádají fakulty brněnských vysokých škol dny otevřených dveří. Některé dokonce i ve třech termínech. „Každá fakulta je pořádá v jiný den. Vycházíme vstříc všem uchazečům o studium. Někteří si totiž podávají přihlášky na víc fakult,“ uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Dny otevřených dveří jsou něco jako vizitka vysoké školy. Z vybavení, z přístupu pedagogů a studijních referentů nebo z rozhovorů se studenty mohou budoucí studenti získat mnoho informací. „Kromě toho, že se uchazeč seznámí s prostory školy, dostane zároveň přesné informace o požadavcích v přijímacím řízení,“ připomněla mluvčí Mendelovy univerzity Kateřina Brettschneiderová.

Ne všechny školy ale pořádají dny otevřených dveří nyní. Například Fakulta výtvarných umění na brněnské technice je má naplánované až na 18. června.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Fakulty Masarykovy univerzity
právnická: 10. 1. od 15 hodin
lékařská: 15. 1. od 9 hodin
pedagogická: 15. 1. od 10 hodin
filozofická: 21. 1. od 9 hodin

Fakulty Vysokého učení technického

stavební: 15. 1. od 10 hodin
podnikatelská: 20. 1. od 13 hodin
strojního inženýrství: 21. 1. od 9 hodin

Fakulty Mendlovy univerzity

provozně­ekonomická: 7. ledna od 13 hodin
lesnická: 28. ledna od 10 hodin
zahradnická: 2. února od 10.30 hodin