Na vysokém učení technickém v Brně za posledních deset let klesl počet přihlášek na technické obory o čtvrtinu. V půrměru čtyřicet procent studentů pak neprojde prvním ročníkem bakalářského studia. „Je to obraz toho, jaká je situace ve vzdělávání. Snažíme se studenty doškolovat, máme ve starších ročnících ambasadory, kteří doučují mladší spolužáky. Bez matematiky to ale prostě nejde," popsal rektor Vysokého učení tehcnického Ladislav Janíček.

Studenti podle Janíčka nepřicházejí ze středních škol ideálně připravení v přírodovědných oborech, jako je matematika, fyzika nebo chemie. Ze statistik ministerstva školství vyplývá, že celkem dvaatřicet procent učitelů matematiky na středních školách je neaprobovaných, u učitelů fyziky jde o sedmadvacet procent. „Získat mladé duše pro studium přírodních věd a eventuálně techniky je potom velmi náročné," podotknul Janíček.

Chorvatsko. Ilustrační foto.
Autobusem z Brna do Chorvatska: polovina míst je prodaná, zváží navýšení kapacit

Kvalifikovaná pracovní síla přitom v českém průmyslu chybí. V roce 2008 odcházelo z vysokých škol patnáct tisíc absolventů technických oborů. V roce 2022 jich bylo osm a půl tisíce. Konkrétně na Vysokém učení technickém v Brně bylo před dvanácti lety asi dvaadvacet tisíc studentů, teď jich je osmnáct tisíc. „Nemáme prázdné a zavřené obory, ale máme je nezaplněné. Naše kapacity jsou mnohem vyšší," dodal Janíček.

Celkem v Brně na Vysokém učení technickém, Masarykově univerzitě a Mendelově univerzitě studuje v technických a přírodovědných oborech aktuálně zhruba pětadvacet tisíc mladých lidí. Cílem memoranda, které v úterý podepsali zástupci firem, univerzit, Brna a Jihomoravského kraje je zvýšit počet uchazečů v těchto oborech k akademickému roku 2028/2029 o třicet procent. Patnáctiprocentní nárůst podle zástupců kraje zajistívětší počet dětí, dalších patnáct by měly přidat aktivity projektu.

Prvními kroky v projektu bude vytvoření pracovní skupiny ambsasadorů z řad firem, učitelů základních a středních škol a vysokoškolských odborníků. „Když přijde dítě za kariérovým poradcem a neví, jak se rozhodnout, tak je podpora velmi nesystémová. Chtěli bychom, aby děti okolo třinácti let dostaly data o tom, co jim jde, na co mají vlohy a co se jim nabízí za obory," nastínila koordinátorka projektu Martina Veselá z brněnského FabLabu.

FabLab chce spolu se zapojenými firmami připravit také webovou platformu, která zajistí, že se potřebné informace o jednotlivých akcích, kurzech, seminářích a dalších aktivitách na poli technického vzdělávání dostanou k žákům, studentům a dalším potenciálním uchazečům o technické a přírodovědné obory. „Chceme bořit největší mýty o technickém vzdělávání, které ve společnosti bez jakéhokoli opodstatnění existují. Třeba to, že to nejsou obory pro holky, nebo že vystudovaný technik stojí u padesát let starého stroje v továrně. Dnes mluvíme o provozech s moderními technologiemi a o dobře placených pozicích,“ dodal jednatel brněnského FabLabu Tomáš Mejzlík.

Venkovní brněnská koupaliště otevírají.
Do plavek. Brněnská koupaliště otevírají, jako první Riviéra a Zábrdovice

Kraj do projektu zapojí hlavně zřizované střední školy, Vzdělávací institut Morava, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Moravian Science Centre a Středisko volného času Lužánky Brno. Do projektu bude investovat milion a půl korun ročně. Stejnou částku nabídne i Brno, které zapojí zřizované základní školy a brněnskou hvězdárnu. Memorandum podepsala desítka zástupců soukormých převážně brněnských firem, každá ze společností se zavázala ročně na projekt přispívat sto tisíci korunami.