„Podání neobsahuje všechny náležitosti, které krajský úřad požadoval doložit. Týká se to zejména nedoložení výsledků nového rozšířeného měření emisí znečišťujících látek emitovaných do ovzduší provozem slévárny. Z důvodu absence výsledku měření tak není doložena ani pachová studie, která má z výsledků měření vycházet, a ani konkrétní návrh technického řešení na snížení emisí a pachových látek z provozu slévárny. Stejně tak nejsou dokončeny dlouhodobě probíhající investiční akce, jako je rekonstrukce přípravny bentonitové směsi v termínu, který sama slévárna původně deklarovala,” uvedla mluvčí úřadu Alena Knotková.

Pracovníci úřadu teď očekávají, že firma jim neprodleně sdělí příčinu svého pochybení a navrhne přijatelné termíny, do kdy chybějící podklady zašle. Následovat by měly zkoušky a měření tak, aby nejpozději od prvního května příštího roku zápach lidi v okolí Líšně, Vinohrad, Slatiny neobtěžoval.

Kromě dodání příslušných dokumentů stanovil krajský úřad přísný emisní limit pro těkavé látky, které působí zápach. Společnost musí snížit jejich celkové množství používáním přípravků a surovin s menším obsahem organických látek nebo zajistit náhradu těch, které jsou pachově problematické. Potvrzené rozhodnutí mimo jiné zpřísnilo četnost měření emisí, stanovilo závazné termíny pro dokončení úprav technologií nebo povinnost výrobní prostory stavebně uzavřít tak, aby správně fungovala vzduchotechnika. Všechny nové povinnosti a podmínky provozu se současně mají provádět v etapách v co nejkratším čase.

Slévárna ve své tiskové zprávě tvrdí, že provedla optimalizaci, přešla na nový pojivový systém, testování formovací směsi pro nižší pachovou stopu, vyzkoušela nové nátěrové hmoty na bázi vody. O těchto krocích ale krajský úřad podle Knotkové nebyl informován.