Jedná se o poslední, z převážné části dochovaný komplex z původního početného souboru textilních továren významně dotvářejících podobu Brna v devatenáctém a dvacátém století. „Kromě hodnoty historické má rovněž mimořádnou hodnotu architektonickou a urbanistickou. Jde o pozoruhodný výsledek postupné zástavby omezeného prostoru kolem Svitavského náhonu,“ sdělil ředitel brněnské pobočky památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Proti snaze vlastníka o úplnou demolici budov se staví kromě památkářů a zájmových sdružení a představitelé Brna. Ti měli ve čtvrtek jednání se zástupci investora. „Domluvili jsme se, že za dva nebo tři týdny uspořádáme jednání mezi městskou částí, městem a investorem, který nám odprezentuje jejich návrh. Buď bude upravený, nebo ne, to si ještě rozmyslí. Podle toho budeme pokračovat dál," řekl brněnský radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Zástupci Národního památkového ústavu jsou přesvědčení, že záchrana a funkční konverze nejcennějších historických staveb areálu Mosilany přispěje k dalšímu rozvoji města hrdého na své průmyslové dědictví.