Tentokrát mají architekti navrhnout jen jedno vodní dílo v centru náměstí. „Původní zadání počítalo se dvěma prvky, druhý měl vzniknout v jeho spodní části náměstí před kostelem svatého Michala,“ uvedl primátorčin náměstek Tomáš Koláčný.

Už na jaře postup městských radních kritizoval bývalý náměstek primátora Matěj Hollan. „Je to kolosální ostuda a bude ostuda se do takové soutěže přihlásit, protože původní soutěž má regulérního vítěze. Je to nedůstojné a doufám, že se nový vítězný návrh nezrealizuje,“ prohlásil nyní.

I přes jarní kritiku jsou zástupci komory architektů připravení s městem na nové soutěži spolupracovat. „Mohou se na nás obrátit s konkrétním zadáním, které s nimi budeme konzultovat tak, aby soutěž získala potvrzení o takzvané regulérnosti, tedy souladu zadání se Soutěžním řádem České komory architektů. To je zpráva pro naše členy, autorizované architekty, že se takové soutěže mohou bez obav zúčastnit," řekla mluvčí komory Tereza Zemanová.

Jarní rozhodnutí brněnských politiků tehdy zástupci komory kritizovali s tím, že se jedná o zbytečné maření peněz i vynalézavosti a času zapojených architektů. Poukázali také na to, že situace, kdy se po soutěži nepracuje s žádným soutěžním návrhem, má nastat pouze při závažných důvodech a na doporučení odborné poroty. Mohlo podle nich vést také ke ztrátě důvěry v soutěže ve městě.

Žádný vodní prvek

Podle Koláčného se odborná část hodnotící poroty při první soutěži shodla na doporučení neumístit před kostel svatého Michala žádný vodní prvek kvůli omezenému prostoru. „Jako radní jsme následně rozhodli, že se nezrealizuje žádný z návrhů, a uložili jsme odboru kultury magistrátu přepracovat zadání a vypsat novou soutěž na vodní prvek pouze v centrální části náměstí,“ přiblížil Koláčný.

Nedávné zřízení nové poroty je první fází nové soutěže. „Pro zajištění průběhu soutěže je nezbytné, aby zadavatel, tedy město Brno, nejprve zřídil soutěžní porotu, která musí na své ustavující schůzi projednat soutěžní podmínky. Ty poté z města předložíme České komoře architektů k vydání potvrzení o regulérnosti a následně je projedná a schválí rada města,“ upřesnil radní pro kulturu Marek Fišer.

I když žádný ze tří nejvýše umístěných návrhů v minulé soutěži představitelé města nevyužili, jejich autorům museli vyplatit dohromady 450 tisíc korun. Podle vítězného návrhu Radima Horáka měla do středu náměstí připadnout kruhová rybářská káď s hejnem ryb plovoucích dokola po stěnách. Dolní část náměstí navrhl oživit jednoduchým kvádrem zapuštěným do země se žlábkem, odkud vytékají provazce vody.

Architekti navrhovali kašnu na Dominikánském náměstí už v architektonické soutěži vyhlášené zástupci města v roce 2008. Tehdy skončily tři návrhy na druhém místě, žádný nezvítězil ani se neumístil na třetím místě. V roce 2018 hlasovali Brňané o myšlence přemístit na náměstí sochu císaře Josefa II. z parku Psychiatrické nemocnice Brno. Vyslovili se proti jejímu přesunu.