Ředitel gymnázia Andrle objasnil, že pro předávání pamětních listů vybírali významnou osobnost z řad svých absolventů. „Chtěli jsme někoho, kdo by přijaté žáky motivoval ke studiu. V užším pracovním týmu jsme se na začátku tohoto roku rozhodli oslovit děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, pana Bareše, aniž bychom tehdy tušili, že jeho akademické ambice povedou až na pozici rektora univerzity,“ uvedl Andrle.

Bareš, který na Gymnáziu Vídeňská odmaturoval v roce 1987, chce pro studenty nadále připravovat besedy a jiné studijní aktivity s cílem motivovat je k učení a kvalitní přípravě na budoucí studium na vysoké škole. Na svůj první den na gymnáziu vzpomíná s úsměvem. „Poprvé jsem viděl své spolužáky, se kterými mám dodnes skvělé vztahy. Byl to pro mě velmi významný den, takový vstup do nového života,“ sdělil.

Na pondělním předávání pamětních listů se podíleli také starší žáci Gymnázia Vídeňská, kteří se dlouhodobě angažují v začleňování prváků. „Na nové studenty jsme se připravovali asi půl roku. Pravidelně jsme se scházeli a připravovali jsme adaptační kurzy. Plánovali jsme pro nové žáky program a hry, aby se lépe začlenili. Chceme, aby se na škole cítili dobře a měli v nás oporu,“ uvedla Táňa Gřesová.

Svůj pamětní list obdržela Viktorie Blažková, která nastoupila na čtyřleté studium gymnázia. „Zatím nevím, co od školy očekávat, každopádně se těším, a to hlavně na nové zážitky,“ řekla.

Žákyně Magdaléna Karásková věří, že si na gymnáziu vybuduje přátelské vztahy na celý život. „S ostatními spolužáky se pořádně seznámíme na adaptačním kurzu v Prudké, kde pro nás připravili různé sportovní aktivity,“ uvedla.

Součástí programu předávání pamětních listů bylo také vystoupení pěveckého sboru Mladí madrigalisté.

JANA KOPECKÁ