„Máme ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého a přípravy města na změny klimatu. Jsme si však vědomi, že je třeba do těchto aktivit zapojit i brněnské firmy, instituce i obyvatele Brna. Nově polepená tramvaj poukazuje na kampaň Připrav Brno, jejímž cílem je právě Brňany informovat o aktivitě města v této oblasti nebo o možnostech využití ekodotací podporujících adaptační opatření,“ uvedl primátorčin náměstek Petr Hladík.

Kampaň Připrav Brno odkazuje na ekodotace města, jako je například podpora vytváření zelených střech Zeleň střechám! nebo podpora ozelenění vnitrobloků Vnitroblok! Dalším záměrem majícím přispívat ke snižování emisí oxidu uhličitého je snaha o zavedení plně ekologické městské hromadné dopravy.

Stavbaři v úterý ráno umisťovali lávku pro pěší přes řeku Svitavu u Tomkova náměstí v Brně.
VIDEO: u Tomkova náměstí osazovali obří lávku přes řeku Svitavu, podívejte se

Jejím prvním krokem jsou autobusy jezdící na zemní plyn, což je ekologičtější varianta než vůz s naftovým motorem. „Plyn si navíc dokážeme vyrábět z bioodpadu. Město je součástí memoranda, které se týká rozvoje udržitelné energetiky, dopravy a ochrany životního prostředí včetně vytvoření Evropského institutu pro využití vodíku a nových technologií se sídlem v Brně. Autobusy na vodíkový pohon tak v budoucnu mohou zcela reálně jezdit na běžných linkách městské hromadné dopravy,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Dalším projektem města v této oblasti je rozvoj fotovoltaiky. „Pokračujeme dále v nastaveném trendu rozvoje využití obnovitelných zdrojů energie, kdy jsme zahájili budování fotovoltaických elektráren na střechách budov v našem majetku," doplnil Hladík.