Velké množství aut nyní jezdí po silnici 152 v bezprostřední blízkosti domů v Modřicích na Brněnsku. Odklon dopravy od města si slibují tamní obyvatelé od výstavby takzvané jižní tangenty z Rajhradu do brněnských Chrlic. Asi pět kilometrů dlouhá trasa má propojit dálnici D52 s D2 a D1. „Jižní tangenta je pro Modřice klíčová. Když je nehoda na dálnici, doprava je na silnici 152 katastrofální. Předpokládáme, že proud aut z Mikulova na Olomouc, bude jezdit po tangentě a mimo Modřice. Byla by to obrovská úleva,“ sdělil starosta Josef Šiška.

Ředitelství silnic a dálnic už má zpracovanou dokumentaci EIA, kde se posuzují vlivy na životní prostředí. „Pokračuje lhůta na uplatnění připomínek dotčených stran. Obdržení platného územního rozhodnutí předpokládáme v roce 2024, zahájení stavby v roce 2030. Dokončení o pět let později,“ sdělila mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková. Předpokládané náklady jsou asi sedm miliard korun.

Pozorování částečného zatmění Slunce na brněnské Hvězdárně a planetáriu.
Vzácná podívaná: lidé pozorovali částečné zatmění Slunce nad Brnem z planetária

Nyní jsou D52 a D1 propojené přes kapacitně neodpovídající Vídeňskou ulici na I/52. „Navíc je vedená jako místní komunikace přes zastavěné území. Stavba tangenty odvede část tranzitní dopravy ze stávající Vídeňské ulice mimo zastavěné území a sníží intenzitu tranzitní dopravy z nejzatíženějšího úseku D1 mezi křížením s Vídeňskou a D2,“ podotkla Trubelíková.

Výstavbu jižní tangenty podporují také představitelé Jihomoravského kraje. Trasa je součástí krajských zásad územního rozvoje. „Je důležitá díky propojení dálnice D52 z Brna na Mikulov s dálnicí D2 z Brna do Bratislavy,“ zmínil Petr Holeček z tiskového oddělení kraje.

Stavba má ale také odpůrce. Proti spojnici mezi Rajhradem a Chrlicemi dlouhodobě vystupují například představitelé Popovic. „Povede blízko zástavby. Už nyní je u nás nadměrný hluk ze současné silnice, kterou máme ze západní strany. Navíc nám stavba zablokuje jedinou možnost pro rozvoj obce. Nemáme se kam jinam rozvíjet, než směrem k území, kde má být tangenta,“ řekla starostka Daniela Fialová.

Nůž. Ilustrační foto
Pokus o vraždu v brněnských Židenicích: muž pořezal druhého na krku

Představitelé obce se soudí s Jihomoravským krajem, který schválil trasu přes Popovice. „Podali jsme si dovolání k Nejvyššímu správnímu soudu,“ doplnila Fialová.

Naopak starosta Šiška si pochvaloval, že se představitelům Modřic podařilo odsunout tangentu dál od města. „Měla být v původní variantě asi o půl kilometru blíž k Modřicím. V rámci projednávání zásad územního rozvoje se nám podařilo silnici dostat k hranici katastru,“ přiblížil Šiška.

Součástí stavby tangenty bude rozšíření dálnice D2 v úseku od křížení s D1 až po křížení s jižní tangentou. „Rozšíření bude formou nových souběžných silnic na každé straně D2, takzvaných kolektorů, popřípadě rozšířením dálnice o další pruhy,“ informovala Trubelíková.

Jižní tangenta

- Propojení dálnic D52 a D2 u Rajhradu a u Chrlic.

- Aktuální stav: zpracovaná dokumentace EIA, kde se posuzují vlivy na životní prostředí.

 - Předpoklad získání územního rozhodnutí: 2024.

- Předpoklad zahájení stavby: 2030.

- Předpoklad skončení stavby: 2035.

- Náklady: asi 7 miliard korun.

- Součást: rozšíření D2 od křížení s D1 po křížení s jižní tangentou o 2 pruhy na 6.