„Předně, dlužník nemohl počítat s jedním ročním příjmem z prodaných vstupenek, neboť vstupenkám prodaným na MOTO GP 2020 byla z důvodu zákazu účasti diváků prodloužena platnost na rok 2021. Doposud každoročně poskytované finanční dotace z veřejných zdrojů (Česká republika, Jihomoravský kraj, statutární město Brno) zdaleka nedostačují na financování nákladů úprav a oprav okruhu nezbytných pro další konání MOTO GP. Úvěr nepřichází v úvahu, neboť by dlužník neměl prostředky na úhradu splátek. Jiné zdroje dlužník pro financování oprav a úprav Masarykova okruhu nemá a jeho vlastník tyto úpravy a opravy na své náklady neprovede," stojí v insolvenčním návrhu.

Spolek města a kraje pořádal motocyklovou Velkou cenu České republiky v posledních pěti letech. Loni se měl podle původní smlouvy konat poslední ročník. Kvůli pandemii koronaviru se ale akce uskutečnila bez diváků, přestože už lidé měli koupené lístky. Nad rámec původní smlouvy vznikla dohoda na uspořádání závodů i v letošním roce, přičemž na nich lidé mohli uplatnit nevyužité lístky na loňský ročník.

Promotérská společnost Dorna ale požadovala opravu dráhu za zhruba 100 milionů korun. Město ani kraj ale s ohledem na dopady pandemie do rozpočtů nemají na opravu peníze. Zastupitelé samospráv proto rozhodli, že se závody již nepojedou a spolek může jít do insolvence, z níž by vyplynula úhrada jen části závazků. Dorně má dát spolek 27 milionů.

Společnost Automotodrom Brno si nárokuje za investiční výdaje přes 22 milionů korun a za nájemné za přenechání okruhu v roce 2021 více než 27 milionů. Tyto pohledávky ale spolek popírá. Insolvenčním řízením se bude zabývat Krajský soud v Brně.