Nekonkurovat si, ale spolupracovat a rozvíjet tak medicínu, vědu i výuku. Pod těmito motivy vedení Fakultní nemocnice Brno v posledních dnech opět otevřelo otázku sloučení obou fakultních zdravotnických zařízení do jednoho celku. Svatoanenští však na návrh nahlíží s nedůvěrou.

Podle ředitele Fakultní nemocnice u svaté Anny Vlastimila Vajdáka totiž nedává smysl. „Nevidím důvod slučovat dvě dobře fungující nemocnice v jeden obří kolos. Myslím, že si nemocnice ani nyní nekonkurují a v mnohém spolupracují. Umím si představit i další spolupráci, například při společném nákupu speciálního zdravotnického materiálu, léků, přístrojů, popřípadě sdílení některých služeb. Funguje to tak i jinde,“ uvedl.

Koronavirus však dle vedení Fakultní nemocnice Brno prokázal, že je lepší věci řídit z jednoho centra. Ředitel zařízení Jaroslava Štěrba rovněž uvedl, že sloučení by napomohlo vyřešit potíže s nedostatkem personálu a s tím související problémy s obsazováním nemocničních služeb a některých pracovišť odbornými pracovníky.

Sloučení by dle odborníků mohlo mít i příznivé ekonomické dopady. „Nahrává to určitým synergickým úsporným efektům. Ekonomická logika za tím být může. Avšak pro zevrubnější analýzu by bylo třeba znát detaily,“ sdělil ekonom Lukáš Kovanda.

Podrobná analýza

Sloučení v obecném měřítku podporuje i bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus, který byl před sedmi lety u toho, kdy se o něm vážně uvažovalo. Plány ale v té době padly spolu s tehdejším ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem. „My ten projekt chystali tři čtvrtě roku. Předcházela tomu opravdu podrobná analýza ekonomická, odborná a tak dále. Sloučit fakultní nemocnice a zefektivnit provoz je určitě smysluplná věc. Některé záležitosti lze takto lépe organizovat i ze zdravotnického pohledu,“ vysvětlil.

Nicméně doplnil, že na projekt takové velikosti není příznivá doba. „Zdravotnictví má teď jiné starosti. Kvůli pacientům s covidem se pořád přesunují oddělení, otevírají, zavírají, reagují na měnící se situaci, takže mi to teď nepřijde vhodné. Ale mluvit se o tom samozřejmě dá,“ zamyslel se.

Vajdák, který má rovněž ekonomické vzdělání, nesouhlasí. Z ekonomického hlediska ze sloučení dle něj žádná pozitiva neplynou a pandemie naopak doložila, že mít dvě páteřní nemocnice je výhodou. „Při první vlně se na kybernetickém útoku na systémy Fakultní nemocnici Brno ukázalo, že při selhání jedné může rychle reagovat druhá, jejíž systémy zasaženy nebyly,“ zmínil.

Z návrhu nejsou nadšení ani zaměstnanci svaté Anny, kteří začali sepisovat petici. Mají totiž obavy o svá místa i nezávislost zařízení. „Petice vznikla jako iniciativa nemocničních odborů a já ji vnímám jako gesto zaměstnanců, kteří tím vyjadřují sounáležitost s naší nemocnicí jako zavedenou značkou kvality. Pro mě je jakousi zpětnou vazbou k tomuto tématu – že to zaměstnanci cítí stejně jako já,“ zamyslel se Vajdák.

Právě podpora zaměstnanců obou nemocnic je podle Krause naprosto zásadní. „My tehdy začínali tím, že jsme všem vysvětlili, jaký je cíl takové akce, co má přinést a hlavně všechny ubezpečili, že nemusí mít strach o místo,“ řekl.

I Štěrba jakékoli snižování stavů odmítá. „Obě nemocnice by spíše potřebovaly personálně posilovat. Považuji jen za velmi nešťastné, že počáteční úvahy o znovuzahájení diskuse, jak v našem mikroregionu lépe fungovat, dostaly takto negativní nádech. Pevně věřím, že vše je jen nedorozuměním, nepochopením, obavami z nového a nikoli lpěním na něčem, co už jsme jednou vybudovali a další možnosti nejsou,“ vysvětlil.

Poukázal tak na fakt, že vše je teprve na začátku. Skutečná jednání začnou až v pátek, kdy do Brna přijede ministr zdravotnictví Jan Blatný, který byl před nástupem do funkce Štěrbovým náměstkem.

Kromě ministra a vedení nemocnic se jednání zúčastní i představitelé kraje, města, Masarykovy univerzity a soukromé subjekty. K případnému sloučení by tak vedla ještě hodně dlouhá cesta. „Minimálně je potřeba původní projekt zaktualizovat. Řada věcí se změnila, postavila či rozvinula. Musí tomu předcházet opět důkladná analýza s možným použitím té původní,“ uzavřel Kraus.