Zničí klid v našich domovech a pohodlí v ulicích. Tak lze v krátkosti shrnout postoj spolku Klidné Jehnice k plánované výstavbě nové čtvrti v brněnských Jehnicích. Spolek proto dal záměr k soudu. Čtvrť o rozloze šest hektarů má v budoucnu vyrůst na ploše při ulici Blanenská. „Nová čtvrť o této rozloze by znamenala přeplněné autobusy, dopravní zácpy na Mokré Hoře. Dále nebezpečné silnice, ničení okolního životního prostředí, hluk a prach z mnoha staveb, konec klidu… Městská část ani nedisponuje dostatkem služeb a veřejné vybavenosti. Toto jsou věci, kterým říkáme jasné ne,“ uvedl předseda spolku a zastupitel Kamil Krinčev.

Spolek tak v žalobě, kterou má Deník Rovnost k dispozici, argumentuje, že výstavba by byla proti veřejnému zájmu a odůvodnění vymezení nových zastavitelných ploch považuje za zcela nedostatečné. "Vůči krajinnému rázu i právům obyvatel městské části je budoucí výstavba bezohledná a neproporcionální," zní úryvek žaloby.

Naopak vedení městské části za výstavbu lobuje. „Nová čtvrť pomůže celému městu. Brno díky ní získá další plochy k zástavbě, které usilovně hledá. A argument nepřipravenosti městské části je lichý. V minulých letech jsme dostali 750 milionů korun na investice do kanalizace, vody, plynu, stavbu nových silnic, rozšíření a rekonstrukci školy, hřbitova, výstavbu nové školky. Připraveni jsme a pak Krinčev čtvrť nechce, jelikož má plochu za zahradou,“ sdělil starosta Jehnic Václav Šicha.

Plochy určené k výstavbě vlastní jehnický místostarosta Oto Rinchenbach. „To s tím vůbec nesouvisí. Pozemky jsou určené k zástavbě už od roku 1993. Tehdy pan místostarosta nebyl ještě ani občanem Jehnic,“ doplnil Šicha.

Ve výstavbě nové čtvrti za určitých podmínek nevidí problém například Eduard Fiedler, který bydlí v ulici Aloise Havla. Naproti pozemku, kde se má stavět. „Pokud stavba bude urbanisticky správně, zůstane zachována zelená louka naproti škole ve formě parku, dobudují se bezpečné veřejné komunikace a vznikne potřebná infrastruktura, tak čtvrť může být pro místní přínosem. Uvítal bych, kdyby tam navíc vzniklo dětské hřiště, které v Jehnicích chybí," sdělil mladý otec.

Ne každý má na problém však stejný pohled. Nová čtvrť místní rozděluje. "Jehnice nejsou na přírůstek tolika lidí připravené. Chybí tu obchod, hospoda i infrastruktura. Kolem planované výstavby vede jediná příjezdová komunikace, která je už teď vytížená," uvedla žena, která bydlí v tamní Havláskově ulici. Přála si zůstat v anonymitě.

Podle brněnského radního pro územní plánování a rozvoj Filipa Chvátala se jedná o jednu z mála vhodných ploch ve městě Brně pro rezidentní nízkopodlažní zástavbu s kapacitními a dlouhodobě nachystanými sítěmi včetně kanalizace, vodovodu. „Město v souvislosti s výstavbou nové čtvrti už zainvestovalo do rozvoje infrastruktury značnou sumu. Podobně vhodných lokalit pro rodinné bydlení je ve městě akutní nedostatek,“ zmínil Chvátal.