Koncem jara a převážně v letním období rostou teploty a vodním tokům se snižuje jejich průtok. Tím se v řekách kumulují znečištěné látky, které končí ve vodních nádrží. S nárůstem tepla a zpomalením obměny vody pak dochází k vytvoření ideálních podmínek pro sinice. „Vodní nádrž je živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na teplotě vody, velikosti přítoků i procesech v nádrži. Když do ní přitéká znečištěná voda a obzvlášť v období sucha a vysokých teplot, nejde rozvoji sinic zabránit, ale pouze jej omezit,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Omezit rozvoj sinic Povodí Moravy plánuje za pomocí srážedel fosforu na přítocích do nádrží. Fosfor je totiž hlavní živinou pro sinice. "Opatření máme připravená a spustíme je na základě vývoje teplot vzduchu a hydrologické situace ještě v průběhu dubna, nejpozději na začátku května,“ přiblížil Gargulák.

Potápěči v akci

Na vodní nádrži Povodí Moravy navíc zahájí i provoz dvaceti aeračních věží. Ty od druhé poloviny března potápěči na Brněnské přehradě postupně vztyčili a připravili na spuštění. „Aerační systém vodu promíchá a dostane ke dnu více kyslíku a tím sinicím zhoršuje podmínky pro přežití v sedimentech. Navíc okysličí i sedimenty, ze kterých se pak nemůže vysrážený fosfor spolu s dalšími závadnými látkami uvolnit zpět do vody,“ vysvětlil Gargulák.

Stejné opatření použili i v loňské sezoně, kdy se kvalita vody stabilně pohybovala na nejlepším hygienickém stupni. I proto si lidé mohli koupání ve vodě užívat celé léto. Provoz těchto opatření však podle Garguláka není trvalým řešením. "Základem pro dobrou kvalitu vody v nádržích je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování komunálních, průmyslových i zemědělských zdrojů znečištění v povodích nad vodními nádržemi, a to zejména fosforu,“ uvedl.

Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, jehož cílem je již čtvrtým rokem snížení dopadů eutrofizace na vodu v přehradě, pokračuje třetí etapou. Za tu dobu realizovali například v povodí říčky Veverky soustavu sedimentačních nádrží. V minulém roce byla na Knínickém potoce navíc dokončena jeho revitalizace, která podporuje zachytávání splavenin a snižuje míru zanášení nádrže.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ