Pojmenování Masarykova univerzita získala škola hned při svém založení v roce 1919 a nesla ho právě až do začátku šedesátých let dvacátého století. Pro tehdejší politický režim v Československu byl ale název školy, ve kterém se objevovalo jméno prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, nevyhovující.

Tehdejší vláda proto přijala nařízení, které znamenalo změnu názvu. „V Janáčkově divadle se třetího října 1960 pod záštitou tehdejšího ministra školství Františka Kahudy konalo slavnostní zahájení nového školního roku na brněnské univerzitě, spojené s jejím přejmenováním na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, provedeného na základě vládního nařízení č. 120/1960 Sb. ze srpna 1960," přiblížila změnu na Internetové encyklopedií dějin Brna archivářka Jiřina Kalendovská. V Brně se od té doby dlouhých třicet let studovalo na UJEP-u.

Janáčkovy oblíbené koblihy.
Skladatel Janáček byl na sladké. Recepty najdou lidé v nové knize

Zpět ke svému původnímu názvu se univerzita směla vrátit až po listopadové revoluci v roce 1989, Masarykovou univerzitou se opět stala začátkem roku 1990.