Projekt Západní brána Brno firmy Fine Reality s 443 byty a 193 apartmány už nedávno získal územní rozhodnutí. Jiný záměr Belle Rock od developera Realism je ve fázi přípravy pro jeho získání. „Dominantní složkou projektu budou byty, ale s ohledem na územní plán je musíme doplnit službami občanské vybavenosti,“ uvedl majitel Realism Martin Hubinger.

K záměru Belle Rock, který nabídne 328 bytů a jednaosmdesát studií, se nedávno vyjádřili brněnští radní. „Požadujeme posílení dopravního napojení směrem do Jihlavské a uzavření plánovací smlouvy řešící záruky na vybudování veřejných prostranství. Žádáme i záruku na vybudování části prodlouženého vodovodu a splaškové a dešťové kanalizace včetně retenčních nádrží a vsakovacích zařízení,“ nastínil radní pro územní plánování Filip Chvátal.

O projektu Západní Brána Brno jednali radní už loni v létě. Také tehdy měli požadavky například na dořešení dopravního napojení. Oba developeři při svých záměrech spolupracují. „Projekty mají dokonce společnou část dopravní či technické infrastruktury, takže spolupráce byla nezbytná. Stejně tak jsme od počátku našeho projektu spolupracovali s městem i městskou částí, řadu úprav projektu jsme dokonce provedli právě na základě přání města," zmínil Jiří Martinák, který se na přípravě projektu firmy Fine Reality podílí.

Blízko výstavby vznikne velkokapacitní křižovatka Netroufalek, Jihlavské a další nové ulice, která povede dál na jih. Tam vyústí část dopravy ze Západní brány. Další auta zamíří do ulice U Penzionu a Osové, kde bude křížení řízené semafory.

Proti zatažení dopravy do Starého Lískovce se staví představitelé městské části. „Chceme, aby křižovatka u Netroufalek byla jediná, kterou auta od nové výstavby vyjedou. Vypadá to ale tak, že z obou projektů chtějí mít developeři výjezd do ulice U Penzionu, s čímž zásadně nesouhlasíme,“ sdělil starosta Vladan Krásný.

Oblast obslouží z hlediska městské hromadné dopravy tramvaje jedoucí tunelem k univerzitnímu kampusu. Vznikne tam zastávka Nová Jihlavská. „Výstup z ní bude do obou stran lokality, což zajistí dostupnost obou jejích částí,“ řekla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Kromě východní části území, kde plánují výstavbu developeři, vznikne totiž po zrušení jihozápadní rampy Pražské radiály i západní, kde jsou městské i soukromé pozemky.

Možné využití západní části oblasti Západní brána upřesní územní studie. Zástupci města ji momentálně dokončují.

Lokalita Západní brána je jednou z devíti klíčových rozvojových oblastí, se kterými počítá připravovaný nový územní plán města. Mohou v ní vzniknout výškové stavby, protože se jedná o území, kde nenaruší brněnská panoramata, jako je výhled na hrad Špilberk nebo katedrálu Petrov.

Zástupci Starého Lískovce s charakterem plánované výstavby investorů nesouhlasí. „Vyrostou tam šestnáctipatrové mrakodrapy. Obecně nemáme nic proti výstavbě tam, v lokalitě je plánovaná dlouhodobě, ale musí být pro okolí přínosem a nesmí převážit negativa nad pozitivy. Tamní projekty negativně ovlivní dopravu, parkování a život v okolí," kritizoval Krásný.

V oblasti začne zřejmě už v příštím roce vznikat nová sedmitřídní mateřská škola. „Díky výstavbě přibude v městské části tři a půl až čtyři tisíce obyvatel, převážně mladých rodin, což vyžaduje i navýšení kapacit v oblasti předškolního vzdělávání odpovídající právě sedmi třídám," vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Do školky zamíří až 170 dětí. Náklady na její vybudování předpokládají představitelé města ve výši 117 milionů korun. Vyroste v docházkové vzdálenosti od tramvajové zastávky Nová Jihlavská.

Západní brána
- Lokalita se nachází na jihozápadě Brna poblíž bohunické fakultní nemocnice a výjezdu z dálnice D1 na Jihlavskou.
- V oblasti připravují dva developeři bytovou výstavbu se stovkami bytů.
- Na základě požadavků zástupců města musí vyřešit dopravní napojení lokalit.
- Jedná se o jednu z devíti klíčových rozvojových oblastí v připravovaném novém územním plánu města.