Dětský hospic bude stát v areálu zahrady domu pro seniory na Kociánce. „Jsem velmi pyšná, že Dům pro Julii vzniká a bude pomáhat klientům a jejich rodinám právě v Brně. Ačkoliv dětská paliativní péče (péče o děti s nevyléčitelným onemocněním – pozn. red.)* je téma velmi bolestné, nesmíme před ním zavírat oči,“ sdělila primátorka města Markéta Vaňková.

Stavba potrvá zhruba rok a čtvrt. Provoz zařízení bude mít na starosti stejnojmenná nezisková organizace Dům pro Julii. Její pečovatelky a zdravotní sestry poskytují zdravotní i sociální péči v rodinách na jihu Moravy už od roku 2020. „Naším cílem je poskytovat komplexní zdravotní, terapeutickou, sociální, psychoterapeutickou a duchovní pomoc pro celou rodinu dítěte s život ohrožující diagnózou,“ uvedla ředitelka organizace Dům pro Julii Radka Vernerová.

Třípodlažní budova s vnitřním nádvořím má být zakomponovaná do okolní vzrostlé zahrady, aby zapadla do klidné atmosféry místa. „Hospic bude disponovat deseti samostatnými pokoji pro klienty, z nichž osm poslouží pro pobytovou odlehčovací službu a dva budou fungovat jako hospicová lůžka pro děti. Součástí budou také ubytovací kapacity a zázemí pro rodiče a sourozence nemocných dětí a byt posledního rozloučení,“ podotkl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Jak dodal, hospic bude vybavený moderními terapeutickými prvky. Chybět nebude například smyslová herna nebo bazén. Součástí komplexu budou také prostory pro muzikoterapii, arteterapii či návštěvy psů a dalších terapeutických zvířat.

Dům pro Julii patří mezi první vlaštovky tohoto typu služeb v České republice. „Dětská paliativní péče není u nás stále ještě příliš rozvinutá. Proto jsme se inspirovali podobnými zařízeními v zahraničí, zejména ve Velké Británii, kde tato péče funguje již dlouhou dobu,“ doplnila ředitelka neziskové organizace, která se postará také o vybavení hospice.

Investorem stavby za bezmála sto šedesát milionů korun je město Brno. Více než polovinu nákladů pokryjí peníze z evropské dotace.