Kvůli případným archeologickým nálezům se nyní na tamním staveništi pohybuje i speciální městský výzkumný tým, žádné zásadní nálezy se však odborníkům dosud nepodařilo objevit. „Práce nyní probíhají podle harmonogramu,“ ujistila za tiskové středisko magistrátu Anna Dudková.

Zhotovitel tak v současné době dokončuje zařízení staveniště, tedy zajištuje připojení k inženýrským sítím. Z místa zmizelo rovněž několik posledních autovraků, které tam zůstávaly i poté, co již na parkovišti nebylo možné auta ponechat. „Čtyři vozidla, která zůstala na ploše, byla odtažena. Dvě si vyzvedli provozovatelé, dvě čekají,“ dodala Dudková.

Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Roh Šumavské ulice a Veveří nabídne v budoucnu 411 parkovacích stání přímo uvnitř domu, dalších 212 pak v jeho okolí. „Je to dobré místo pro parkovací dům typu park and ride pro příjezd od Svitav. Dá se pak pokračovat městskou hromadnou dopravou z Veveří či Kounicovy ulice,“ zmínil dříve brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Na nároží Veveří a Šumavské ulice v Brně, kde bude v budoucnu stát nový parkovací dům, zůstává na tamním nezpevněném parkovišti několik vraků.
Stavba nového parkovacího domu v Brně: na místě stojí nepojízdné vraky

Stavba má být hotová zhruba za rok, někteří brněnští představitelé však upozorňují, že by parkovacích míst v Brně nemělo razantně přibývat. „Spíše je potřeba auta dostat z ulic právě do parkovacích domů, aby se v ulicích uvolnil prostor pro ostatní druhy dopravy. Ulice jsou nyní zaskládané auty a nemohou sloužit dopravě,“ upozornil před časem opoziční zastupitel Marek Lahoda.