„Nebyli jsme schopní všechny práce připravit a přihlásit se v květnu o dotaci. Proto jsme projekt pozastavili. Je to investice za padesát milionů, proto nemůžeme hned zkusit jinou dotaci. Ale projekt na archeopark rozhodně nerušíme, jen pozastavujeme. Musíme ho však lépe nachystat,“ vysvětlil blučinský starosta Jan Šenkýř.