Členové Stávkového výboru zaměstnanců základní školy Gajdošova oznámili ve středu řediteli, že všech sto devětadvacet zaměstnanců se sedmadvacátého listopadu zúčastní celodenní stávky. Protestovat budou svou neúčastí v zaměstnání. „Znamená to, že škola bude pro žáky celý den zcela uzavřena, pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení takové, které by stávku zažehnalo," uvedl ředitel školy Rostislav Novotný.

Situace v regionálním školství podle ředitelů židenických základních škol ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako nyní. „Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků," doplnil ředitel.

Ve Slevačské ulici vyrostlo nové hřiště s dřevěnou prolézačkou ve tvaru lodi. Otevře se o předposledním listopadové víkendu
Židenice mají své moře. Dřevěná loď láká piráty i námořníky. Podívejte se

Na celý den zůstane kromě základní školy Gajdošova uzavřená také Masarykova základní škola v Kamenačkách, Tyršova základní škola v Kuldově a základní škola v Krásného ulici. Ve středu to ředitelé škol oznámili starostovi městské části Petru Kuncovi. „Nejvíce nás znepokojují operativní rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání," stojí ve zveřejněném dopise ředitelů starostovi.

Židenický starosta Petr Kunc stávku dle svého vyjádření na sociální síti X plně podporuje.

Kromě nízkých platů a nejisté budoucnosti nepedagogických pracovníků vadí odborářům také plánované snížení prostředků na nákup učebních pomůcek pro děti nebo plánované snížení takzvané hodnoty PHmax. Ta představuje maximální týdenní počet vyučovacích hodin financovaný ze státního rozpočtu. Snížení PHmax podle pedagogů ohrozí dělení hodin, což může mít vliv na úvazky pedagogů a kvalitu výuky. Mezi dělené hodiny patří například všechny výchovy, jazyky, praxe či volitelné semináře v maturitních ročnících, ve kterých je třída rozdělená do více skupin.

Výstavba multifunkční haly Arena Brno je v plném proudu.
VIDEO: Výstavba multifunkční haly v Brně. Podívejte, co teď dělají na staveništi

Se současným návrhem vlády, podle kterého se od prvního září příštího roku sníží hodnota PHmax, nesouhlasí ani veřejný ochránce práv Stanislav Kreček. „Návrh nepovede pouze k zastavení navyšování personálních kapacit, tedy zmrazení současného stavu, jak uvádí vláda. Povede, jak sám předkladatel uznává, ke snížení pod současný stav. To považuji za nepřijatelné," vyjádřil se ombudsman. Navrhované opatření tak podle něj bude mít ve svém důsledku významný negativní dopad na kvalitu výuky, čímž budou zasaženi především samotní žáci.

Odborářům dále vadí plánované snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na příští rok a avizované snížení jejich počtu od roku 2025. Dále si stěžují na odkládání zakotvení pozic školního psychologa a speciálního pedagoga do rozpočtových tabulek.

Brněnské vodárny a kanalizace zvedají ceny vodného a stočného pro příští rok.
Dražší voda v Brně. Podívejte se, o kolik víc zaplatíte příští rok

Ombudsman nesouhlasně upozornil také na návrh, podle kterého se od začátku příštího roku sníží platový stupeň pedagogickým pracovníkům, kteří poskytují podpůrná opatření dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. „Ředitelé škol ve výsledku obdrží méně peněz na platy těchto pedagogických pracovníků, což může vést ke snížení jejich platů a v důsledku ke zhoršení vzdělávacího procesu u všech dětí," podotkl Křeček.

Podle Křečka dává vláda tímto návrhem pracovníkům, kteří poskytují každodenní podporu dětem s postižením, dětem s odlišným mateřským jazykem či dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a etnických menšin, najevo, že je jejich práce méněcenná. Dále považuje za nepřijatelné, že se opatření dotkne platových podmínek velmi úzkého segmentu zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Kampaň nazvaná Těžká hlava ukazuje dětem a studentům, že na duševní potíže nemusejí zůstat sami.
Těžká hlava na TikToku táhne. Poradí, jak na duševní problémy mladých v Brně

V neposlední řadě pak veřejný ochránce práv upozorňuje na neprůhlednost postupu při tvorbě návrhu. „Předkladatel uvádí, že se opírá o analýzu statistických dat a ekonomických ukazatelů, ale ta není veřejná," zdůraznil Křeček.

Zájem zaměstnanců všech jihomoravských škol zapojit se do stávky plánované na sedmadvacátého listopadu je podle odborářů nadměrný. V mateřských, základních i středních školách se ustanovují stávkové výbory. Odboráři se na oblastní schůzce minulý týden dohodli, že konkrétní podobu stávky i všechny školy, které se do ní zapojí, zveřejní až necelý týden předem.