Zboží poputuje matkám samoživitelkám, rodinám v aktuální krizi nebo opuštěným důchodcům. „V Brně dárci podpořili matky s dětmi v tísni z azylového domu svaté Markéty a také klienty Charitní záchranné sítě, což jsou lidé v bezvýchodných krizích, kteří se ocitli v nejvyšší nouzi,“ přiblížil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Oblastní charity v brněnské diecézi nejčastěji rozdělují podle Haičmana potravinovou pomoc lidem bez domova, sociálně slabým klientům poraden a dalších služeb, ohroženým matkám s dětmi a rodinám, důchodcům nebo lidem z azylových domů.